Ventspils novada pašvaldība jau septīto gadu aicina pieteikt personas, arī juridiskas, personu grupas un kolektīvus, kas devušas ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veicināšanā, dažādu apbalvojumu saņemšanai.

Nolikums par Ventspils novada pašvaldības apbalvojumiem paredz, ka jebkurš Ventspils novada iedzīvotājs vai Ventspils novada pašvaldības darbinieks ir tiesīgs ieteikt apbalvošanai ar novada pašvaldības Pateicības rakstu, Atzinības rakstu un Goda rakstu izcilas personības.

Iesniedzot ziņas par apbalvojamo, jānorāda personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, darbavieta vai nodarbošanās, juridiskajām personām – nosaukums, vadītājs – un apbalvojuma piešķiršanas pamatojums (vispusīgs nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot).

Pieteikumi līdz 18.oktobrim jāsniedz pagastu pārvaldēs vai Ventspils novada pašvaldībā – Ventspilī, Skolas ielā 4.

Apbalvojumu svinīga pasniegšana paredzēta valsts svētku pasākumā 18.novembrī Ances kultūras namā.

Autors: Ventspilnieks.lv