Ventspils pašvaldība aicina privātmāju īpašniekus, kuriem pieguļošā teritorijā atrodas meliorācijas grāvji, pievērst īpašu uzmanību to tīrībai un caurtecei, lai novērstu iespējamos plūdus lietavu laikā.

Apsekojot grāvju stāvokli pie māju īpašumiem Gāliņciemā, Kauškuļciemā, Zāžciemā, Kurpniekciemā un Jāņciemā, ik gadu tiek novērots, ka pie vairākiem privātīpašumiem meliorācijas grāvjus aizsprosto dažādi atkritumi, nesavākts nopļautais zāliens, lapas un āboli. Šī iemesla dēļ veidojas sablīvējums, kas neļauj meliorācijas ūdenim brīvi tecēt.

Lai nodrošinātu grāvī optimālu ūdens caurplūdi, Ventspils Komunālā pārvalde aicina iedzīvotājus veikt īpašumā pieguļošās grāvju teknes attīrīšanu no atkritumiem, lapām un āboliem. Attīrīšanas darbi jāveic īpaši pirms stiprām rudens lietavām, jo pietiek tikai ar vienu nosprostotu grāvi, lai izraisītu ielas vai visa rajona applūšanu. Gadījumos, kad dažādu iemeslu dēļ nav iespējams iztīrīt grāvjus vai caurtekas, lūdzam zvanīt pa tālruni 63624269, lai Komunālās pārvaldes speciālisti varētu apsekot grāvju stāvokli un lemt par tālāko rīcību.

 

15.11.2023. / Autors: Ventspils Komunālā pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs