2023. gada 8.un 9. novembrī uz apmācībām ar saukli #DariJaudīgi pulcējās pašvaldību attīstības plānotāji un speciālisti darbā ar jaunatni, kā arī Nevalstisko organizāciju pārstāvji, lai kopā ar nozares ekspertiem divu, ar darba sesijām, radošām darbnīcām un citām aktivitātēm piepildītu dienu laikā Ventspils Tehnikuma telpās iedvesmotos, dalītos pieredzē, papildinātu savas iemaņas un prasmes un caur kopīgu darbošanos attīstītu idejas vēl sekmīgākam darbam ar jaunatni. Šādu iespēju  ne tikai Kurzemes, bet arī visas Latvijas pašvaldību speciālistiem un NVO pārstāvjiem nodrošināja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros.

Pasākumu atklāja Ventspils Tehnikums direktore Kristīne Vāgnere – Davidova un ievadvārdus virtuālā formātā, vēlot apmācību dalībniekiem veiksmīgu darbu, teica arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta direktors Raivis Bremšmits. Savukārt par projektu “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” pastāstīja tā vadītāja, VARAM Reģionālā atbalsta instrumentu nodaļas pārstāve Baiba Zvejniece.

Apmācību darbs aizritēja vairākās sesijās, lai pēc iespējas vispusīgāk aplūkotu pašvaldību darbu ar jauniešiem. Pirmā darba sesija bija veltīta pakalpojumu izstrādei un dizainam, darbam ar jaunatni pašvaldībā. Ar savu redzējumu par pašvaldību darbu ar jaunatni dalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta pārstāve Renāte Mencendorfa. Savukārt ar saviem praktiskajiem piemēriem darbā ar jaunatni stāsta Madonas, Dienvidkurzemes un Saldus novadu pārstāvji.

Otrajā darba sesijā  apmācību dalībnieki diskutēja par jauniešu iesaistes un līdzdalības nozīmi, kā arī par un iespējām to veicināt. Ar metodēm, kā iesaistīt jauniešus pašvaldības darbā, iepazīstinājaa Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projekta koordinatore Renāte Mencendorfa, kuras  sniegto informāciju lieliski papildināja Dienvidkurzemes, Jelgavas un Talsu novadu pašvaldību pārstāvju pieredzes stāsti par jauniešu iesaistes metodēm savās pašvaldībās. Sesijas noslēgumā apmācību dalībnieki radošajās darbnīcās kopīgi domāja un piedāvāja idejas metodēm un aktivitātēm, kā sasniegt un iesaistīt dažādas jauniešu mērķgrupas.

Trešā darba sesija bija veltīta darba ar jaunatni efektivitātes izvērtēšanai. Līdzdalības un kopienu attīstības eksperte Kristīne Ļeontjeva un  IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā Randa Ķeņģe atgādināja, ko nozīmē līdzdalība, kāpēc pašvaldībām ir būtiski iesaistīt jauniešus un kā novērtēt sasniegto. Savukārt sesijas turpinājumā paši dalībnieki, radoši sadarbojoties, izvērtēja dažādu darba metožu ar jauniešiem efektivitāti un ietekmi gan īstermiņā, gan ilgrermiņā.

Ceturtā un pēdējā darba sesija aplūkoja vienu no būtiskākajiem sadarbības ar jauniešiem aspektiem – komunikāciju un atgriezenisko saiti. Šajā sesijā apmācību dalībnieki radoši darbojās kopā ar Ievu Johannson, neformālās izglītības eksperti un Henric Johansson, komunikācijas ekspertu, par komunikāciju un atgriezeniskās saites gūšanu no jauniešiem. 

Apmācības noslēdzās ar viesošanos Ventspils Zinātnes centrā “Vizium” un Ventspils Digitālā centra darba iepazīšanu, tai skaitā ar jauniešiem. Ventspils Digitālais centrs nodrošina Ventspils pilsētas bērniem un jauniešiem iespēju stiprināt savas digitālās prasmes, apgūt jaunas zināšanas STEM  un arī citās jomās, turklāt visas nodarbības ir pašvaldības apmaksātas.

Apmācību dalībnieki kopumā gan apmācību formu, gan saturu novērtēja ļoti atzinīgi, norādot, ka bijis vērtīgi gan satikt IZM un VARAM speciālistus, gan uzklausīt citu pašvaldību un NVO pieredzi un dalīties savā,  turklāt, papildu jauniem kontaktiem un sadarbības iespējām, rasta arī iedvesma, idejas un metodes vēl aktīvākai un mērķtiecīgākai jauniešu iesaistei savu pašvaldību darbā.  Lai stiprinātu nodibinātās saites, veicinātu vēl ciešāku pašvaldību pieredzes apmaiņu un labās prakses pārņemšanu, Kurzemes plānošanas reģions projekta “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros iecerējis arī organizēt vairākus pieredzes apmaiņas braucienu pašvaldību pārstāvjiem, kā laikā viņiem būs iespēja vēl tuvāk iepazīt vienam otra darbu, viesojoties Kurzemes pašvaldībās un to jauniešiem izveidotajos pakalpojumos.

Apmācības “#DariJaudīgi” rīkoja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar VARAM. Tās finansē Eiropas Savienība Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” ietvaros. Projektu īsteno VARAM sadarbībā ar visiem plānošanas reģioniem un tā mērķis ir celt pašvaldību kapacitāti to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā, lai pašvaldības spētu nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildi salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā, kā arī spētu sniegt iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām atbilstoši aktuālajām demogrāfiskajām tendencēm. Vairāk par projektu var uzzināt Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Par Kurzemes plānošanas reģionu

Kurzemes plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem, kas izveidots 2006. gada jūnijā ar mērķi – nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. To veido 8 pašvaldības  – 2 valstspilsētas – Liepāja un Ventspils – un 6 novadi – Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu, Tukuma un Ventspils novads. Vairāk par Kurzemes plānošanas reģionu, tā funkcijām un īstenotajiem projektiem var uzzināt: https://www.kurzemesregions.lv/ 

 

15.11.2023. / Autors: Kurzemes plānošanas reģions / Foto: Kurzemes plānošanas reģions