Aicina uz semināru par daudzdzīvokļu ēku saglabāšanu un atjaunošanu

1352

Ventspilniekiem ir iespēja piedalīties seminārā par daudzdzīvokļu māju atjaunošanu un saglabāšanu, kas sadarbībā ar Ventspils pilsētas domi notiks 5.aprīlī no plkst.9.30 līdz plkst.13. Seminārs notiks Ventspils galvenajā bibliotēkā.

Uz semināru aicināti pašvaldību pārstāvji, iedzīvotāji, projektu īstenotāji, apsaimniekošanas uzņēmumu un siltumapgādes uzņēmumu pārstāvji. Dalība seminārā ir bez maksas. Semināra dalībnieki varēs uzzināt informāciju par projekta pētījuma rezultātiem, par pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai un siltināšanai, par jaunām iespējām daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas projektu īstenošanā un finansēšanā, kā arī par dzīvojamo ēku atjaunošanu ar garantētiem rezultātiem un ilgtermiņa garantijām.

Projekta Ēku renovāciju ietekme uz klimata pārmaiņām un iedzīvotāju energoefektivitātes paradumiem ietvaros ir veikts pētījums, lai izprastu, uzlabotu un atvieglotu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju lēmumu pieņemšanas procesus par savas mājas renovāciju jeb atjaunošanu. Pētījuma laikā Ventspilī, Rīgā, Daugavpilī, Dobelē un Salaspilī ir veiktas intervijas un tehnisko datu apkopošana un analīze. Informāciju par pētījuma laikā iegūtajiem rezultātiem un citām aktuālām tēmām saistībā ar ēku atjaunošanu plānots prezentēt seminārā Ventspils pilsētā.

Projekta mērķis ir izstrādāt rekomendācijas politikas veidotājiem, pašvaldībām un projektu īstenotājiem, lai uzlabotu un atvieglotu lēmuma pieņemšanu par ēku atjaunošanu.

Projekta vadošais partneris ir Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs – nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt, lai Latvijas iedzīvotājiem būtu pieejami ilgi kalpojoši, droši un silti mājokļi.

Projekta rezultāti palīdzēs politikas veidotājiem un pašvaldībām radīt risinājumus, lai stimulētu daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājus atjaunot savas mājas. Otrkārt, rezultāti sniegs iespēju atjaunošans projektu īstenotājiem labāk izprast un komunicēt ar savu klientu – daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāju.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējumu. Projekta ieviešanu nodrošina Ēku saglabāšanas un energotaupības birojs ar partneriem Rīgas Tehnisko universitāti un norvēģu sabiedrisko organizāciju Dabas resursu pārvaldības tīklojums (CBNRM Networking).