Ventspils pilsētas Municipālās policijas ilggadējais vadītājs Jānis Arājs no 21. jūlija vairs nav šajā amatā. Viņš atbrīvots no amata pēc paša iesnieguma, pamatojoties uz Darba likuma 114. pantu, pusēm vienojoties.

Dome 31. jūlijā apstiprinājusi izmaiņas Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils pilsētas pašvaldības policija” vadībā, un zināms, ka šobrīd uzsākta kandidātu atlase Ventspils Pašvaldības policijas priekšnieka amatam. Līdz jauna priekšnieka iecelšanai amatā pienākumus pildīs Ventspils pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks policijas darbā.

Ventspils Pašvaldības policiju Jānis Arājs vadīja teju kopš tās darbības sākuma. Pašvaldības policija izveidota 1992. gada 26. oktobrī, bet Arājs pie tās stūres bijis kopš 1993. gada maija. Amata pildīšanas laikā saņēmis vairākus apbalvojumus. 2013. gadā par godu Valsts policijas 95 gadu jubilejai viņam piešķirts Valsts policijas apbalvojums “Goda zīme”, bet 2018. gadā Valsts policijas apbalvojums “Jubilejas goda zīme “Latvijas Valsts policijai 100””.

Tiesa, jaunajam Pašvaldības policijas priekšniekam mantojumā palikusi arī kāda līdz šim neatrisināta problēma – bēdīgi slavenais Ventspils domes “autoparks”. Lai arī šī jautājuma risināšana ir pašvaldības kompetencē, Ventspils Pašvaldības policija 2018. gadā par to saņēma skarbus Valsts kontroles (VK) aizrādījumus. Proti, VK ieskatā Ventspils iedzīvotājiem var rasties maldīgs priekšstats par līdzekļu apjomu, ko pašvaldība patiesībā atvēl sabiedriskās kārtības nodrošināšanai pilsētā. Revidenti toreiz konstatēja, ka pašvaldība ar rīkojumu ir uzdevusi konkrētas pašvaldības policijas automašīnas, arī luksus klases, ar autovadītājiem (inspektoriem) izmantot domes amatpersonu vajadzībām, lai arī šādi policistu pienākumi nav saistīti ar sabiedriskās kārtības nodrošināšanu.

Tāpat VK norādīja, ka minēto Pašvaldības policijas darbinieku atalgojums, degvielas un citas ar amatpersonu vadāšanu saistītas izmaksas vismaz 265 tūkstošu eiro apmērā 2015. un 2016. gadā segtas no Pašvaldības policijas budžeta, kaut arī pēc būtības tie bijuši domes administrācijas izdevumi. Tāpat Ventspils Pašvaldības policija dažām automašīnām bija noteikusi pat divas reizes lielāku degvielas patēriņu, nekā norādīts CSDD informatīvajā sistēmā šīm automašīnām, turklāt policija mēdzot neievērot arī savu degvielas patēriņa normas noteikšanas kārtību.

Šo seno stāstu varētu arī nepieminēt, ja vien pašvaldība pēc VK revīzijā atklātajiem trūkumiem būtu tos novērsusi. Tomēr, lai arī kopš revīzijas pagājuši jau divi gadi, Valsts kontroles ieteikumu platformā publiskotā informācija liecina, ka Ventspils pilsētas dome joprojām kavējas ar VK revīzijas gaitā sniegto ieteikumu izpildi.

5.08.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pašvaldības policijas Facebook profils