Arī Lībiešu krastu iekļauj Latvijas un Igaunijas etnisko kultūru tūrisma piedāvājumā

1713

Kopīgā projektā, kurš tiks īstenots Latvijas-Igaunijas sadarbības programmas ietvaros, izstrādās ar Latvijas un Igaunijas etnisko kultūru reģioniem saistītu tūrisma piedāvājumu, informē biedrības Lauku ceļotājs prezidente Asnāte Ziemele.

Projektā Etnisko kultūrtelpu attīstība kā tūrisma galamērķis UNESCO-tourism plānots apvienot četrus Latvijas un Igaunijas kultūru reģionus – Suitu novadu un Lībiešu krastu Latvijā un Setu zemi (Setomaa) un Kihnu salu Igaunijā.

Kihnu kultūrtelpa 2008.gadā tika iekļauta UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā, savukārt Setu polifoniskie dziedājumi “leelo” un Suitu kultūrtelpa sarakstā iekļauta kopš 2009.gada. Lībiešu krastu kā šīs senās tautas kultūrtelpu vēl tikai plānots iekļaut UNESCO nemateriālās kultūras mantojuma sarakstā.

Projektā tiks izstrādāts tūrisma piedāvājums, kas visos reģionos balstīsies uz sadarbību starp vietējā kultūras mantojuma nesējiem un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, caur kuru pakalpojumiem tradicionālās vērtības plašāk ienāks publiskajā telpā un kļūs ikvienam pieejamas. Tūrisma piedāvājumā paredzēts padarīt Latvijas un Igaunijas etnisko kultūru reģioniem tradicionālos ēdienus, tērpu rakstus, senatnīgos dziedājumus, svētku tradīcijas un citas vērtības saprotamas un pievilcīgas tūristiem, ļaujot uzzināt leģendas, izprast dziedājumus, tuvāk iepazīt rokdarbu un amatniecības tradīcijas.

Iepriekšminētie Latvijas un Igaunijas etniskie reģioni tiks apvienoti tūrisma piedāvājumā, ko palīdzēs iepazīt tūrisma maršruti, brošūra, kabatas formāta tūrisma ceļveži un karte, kā arī pasākumu kalendārs. Tāpat tūrisma piedāvājumā tiks iekļauti tādi pasākumi kā Kihnu Mantojuma Dienas Igaunijā un Somugru tautu svētki Lībiešu krastā.

Projektā ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda Igaunijas-Latvijas programmas atbalstu piedalās Etniskās Kultūras Centrs Suiti, Dundagas novada dome, Ventspils novada dome, Kuldīgas novada dome, Alsungas novada dome, Lauku ceļotājs, Igaunijas tūrisma nevalstiskā organizācija Setomaa Tourism, Kihnu pašvaldība, Kihnu kultūrtelpas fonds, Värska pašvaldība un Meremäe pašvaldība.

Autors: LETA