Murjāņu sporta ģimnāzijai un reģionālajiem sportistu sagatavošanas centriem, tajā skaitā arī Ventspils pilsētai, būs jāsniedz stratēģiskais redzējums turpmākajiem četriem gadiem, ieskaitot gan prioritāri attīstāmos sporta veidus, gan potenciālos finansējuma avotus. Tā nolemts sporta nozares attīstības veicināšanai īpaši izveidotās starpinstitūciju darba grupas sēdē.

Kā skaidroja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, ir “ļoti svarīgi saprast, kā šobrīd ir noslogota centru infrastruktūra un kā paši centri redz savu attīstību turpmākajos gados, lai pieejamo līdzekļu ietvaros varētu rīkoties pēc iespējas efektīvāk”.

Darba grupas izskatāmo jautājumu lokā bija Murjāņu sporta ģimnāzijas, kā arī četru Izglītības un zinātnes ministrijas līdzfinansēto reģionālo augstas klases sportistu sagatavošanas centru – Ventspilī, Valmierā, Limbažos un Liepājā – esošās darbības un sasniegumu novērtējums, kā arī nepieciešamais to attīstībai nākotnē. Tāpat kā ikvienā izglītības jomā, arī sporta nozarē ir svarīgi saprast, kas notiek ar izglītojamiem pēc Murjāņu sporta ģimnāzijas absolvēšanas – vai tie turpina studijas Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā vai kādā citā augstskolā, kā attīstās viņu turpmākais ceļš augsto sasniegumu sportā. Ja vienlaikus pastāv valsts finansēti reģionālie augstas klases sportistu sagatavošanas centri, svarīgi nedublēt to funkcijas, vienlaikus stiprinot vienīgās valsts dibinātās sporta skolas kapacitāti atbilstoši izveidotajai infrastruktūrai un sporta nozares pieprasījumam, uzsvēra ministrija.

Izglītības un zinātnes ministrijas Sporta departaments ir izstrādājis kritēriju sistēmu prioritāro sporta veidu noteikšanai, kas palīdzēs ranžēt sporta veidus gan pēc sasniegumiem, gan ietekmes uz sabiedrību, nosakot arī vadošo sporta veidu atbalsta mehānismu un apjomu. Izstrādātie kritēriji ir nodoti izvērtēšanai un viedokļa sniegšanai darba grupā pārstāvētajām sporta organizācijām un šobrīd turpinās darbs pie to pilnveides. Plānots, ka pilnveidotie kritēriji tiks nodoti plašākai sabiedriskai apspriešanai jau šā gada novembrī.

Nākamā darba grupas sēde notiks novembra sākumā, kad plānots izskatīt jautājumu par sporta skolu finansēšanas modeļa pilnveidi, iepazīties ar apkopoto informāciju par sporta attīstību pašvaldībās, kā arī izskatīt darba grupas starpziņojuma projektu Latvijas Nacionālajai sporta padomei.

16.10.2019 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay