AT negroza lēmumu par Rēvaldes pieteikuma pieņemšanas atteikumu

1354

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments atstājis negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt Ventspils augstskolas bijušās rektores Gitas Rēvaldes pieteikumu, kurā viņa apstrīd Ministru kabineta rīkojumu iecelt Kārli Krēsliņu par Ventspils augstskolas rektora pienākumu izpildītāju.

Kā portālam Ventspilnieks.lv skaidroja AT pārstāve Baiba Kataja, AT lēmumā atzina, ka rīkojums par rektora vietas izpildītāja iecelšanu neskar pieteicējas – bijušās Ventspils augstskolas rektores Gitas Rēvaldes – tiesisko stāvokli, jo pieteicēja atcelta no amata ar augstskolas Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmumu un nepilda rektora pienākumus. “Minētā administratīvā akta tiesiskums tiek pārbaudīts citā administratīvajā lietā. Līdz ar to pieteicējai nav subjektīvo tiesību prasīt atcelt rīkojumu par rektora vietas izpildītāja iecelšanu,” norādīja Kataja.

Tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu atcelt Ministru kabineta 2016.gada 22.jūnija rīkojumu, ar kuru iecelts Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītājs, kas pildīs rektora pienākumus līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai. Administratīvās rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt pieteikumu, pamatojot lēmumu ar to, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt šo rīkojumu.