Ventspils Digitālais centrs ir īpaši specializējies pedagogu apmācībās, izstrādājot pielāgotas apmācību programmas, kas ļauj apgūtās zināšanas izmantot mācību metožu dažādošanai, tādējādi veicinot radošāku mācību procesu arī skolēniem. Populārākās tēmas Digitālais centrs piedāvā apgūt arī tālmācības formātā, kas ļauj mācīties jebkurā sev ērtā vietā un laikā!

Ventspils Digitālā centra tālmācības kursi pedagogiem:

“Vizuālo materiālu veidošana vietnē Canva.com”:

 • Jauna vizuāla materiāla veidošana.
 • Gatavu maketu izmantošana un pielāgošana.
 • Attēlu augšupielāde, apstrāde.
 • Dažādu elementu (rāmju, līniju, ikonu) izmantošana.
 • Teksta ievietošana, noformēšana.
 • Materiālu lejupielāde, kopīgošana.

“H5P un Moodle iespējas mācību procesā”:

 • Iepazīšanās ar H5P darbības pamatprincipiem.
 • Darbs ar H5P interaktīva satura un interaktīva video izveidei.
 • Iepazīšanās ar Moodle e-mācību kursa pārvaldību.

“Mājaslapas veidošanas pamati 7. klasei Skola2030 programmas apguvei datorikā”:

 • Darba organizēšanas forma.
 • Ievads CSS, tās sintakse.
 • Ievads JavaScript programmēšanas valodā, sintakse.
 • Zīmēšana ar Java Script.
 • Darbs ar datiem JavaScript valodā.

E-kurss “JavaScript pamati programmēšanas mācību satura īstenošanai 8. klasei”:

 • Ievads HTML ievades laukos, to izmantošana.
 • Ievads datu masīvos, dažādas darbības ar datu masīviem (skaitīšana, aprēķini, nolasīšana, izvade mājaslapā).
 • Failu augšupielāde un apstrāde mājaslapā – teorija, praktiski uzdevumi.
 • Attēlu galerijas izveide mājaslapā 2 veidos.
 • Datu grafiska attēlošana (vienkāršas diagrammas veidošana),  vienkārši statistikas aprēķini (lielākā, mazākā vērtība, vidējā vērtība, to attēlošana diagrammā).

E-kurss “JavaScript pamati mācību programmas īstenošanai 9. klasei”:

 • Kas ir programmēšanas projekts, projekta dokumenta veidošana, aplikācijas skices pievienošana projekta dokumentam.
 • Aplikācijas struktūras veidošana, izmantojot HTML elementus.
 • Ievads Bootstrap, veidoto elementu noformēšana pēc izveidotās skices.
 • JavaScript kods aplikācijas funkcionalitātei – punktu skaitīšana, izvade, piezīmju skaitīšana, punktu vēstures ierakstīšana teksta dokumentā u.c..
 • Statistikas aprēķini no punktiem – diagrammas veidošana, aprēķinu rezultātu izvade.

E-kurss “Stundu sarakstu veidošana ar aScTimetables”:

 • Lietotnes bezmaksas izmēģinājuma versija.
 • Pamatdatu ievadīšana.
 • Stundu saraksta sastādīšana.
 • Darbības ar gatavu sarakstu.

Iepazīties ar detalizētām kursu programmām un pieteikties e-kursiem iespējams vietnē www.adre.se/ekursi. Piesakoties tālmācības kursiem, interesentiem ir iespēja mācīties patstāvīgi, mācības notiek Moodle platformā, kur ir pieejami apmācību video, apraksti, instrukcijas un tīmekļa vietnes, kuras pasniedzējs ir ievietojis, lai veiksmīgi apgūtu kursu. Apgūstot kursu un paveicot uzdevumus, tiek izsniegts Ventspils Digitālā centra apliecība.

Papildus informācija Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, rakstot uz e-pastu macibas.vdc@ventspils.lv vai zvanot pa tālruni 63607607. Aktuālā informācija par Digitālā centra piedāvājumu pieejama sociālajos tīklos Facebook un Instagram @vdcentrs, kā arī mājas lapā www.digitalaiscentrs.lv.

 

8.02.2024. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspils Digitālais centrs