Ventspils pilsētas dome iesniegusi Vides izglītības fondam – nacionālajam Zilā karoga kustības koordinatoram Latvijā – pieteikumu, lai jau 22. sezonu šis karogs plīvotu Ventspils pludmalē un oficiāli arī turpmāk varētu lietot Zilā karoga pludmales statusu nosaukumā. Taču, lai to iegūtu, šogad nāksies pievērst vēl lielāku uzmanību jauniem kritērijiem, kuru skaits ar katru gadu pieaug, stāsta Ventspils pilsētas pašvaldības Vides uzraudzības nodaļā.

Kritēriju skaits, pēc kuriem tiek vērtēta pludmale, tās apsaimniekošana un drošība, no sākotnējiem 26 punktiem ir pieaudzis jau līdz 33 kritērijiem, kuru izpilde ir obligāta. Visi šie kritēriji ir sadalīti piecās apakškritēriju grupās – vides izglītība un informācija, ūdens kvalitāte, vides pārvalde un apsaimniekošana, drošība un pakalpojumi, labā prakse.

Jaunajā vērtēšanas periodā 2020. līdz 2023. gadam galvenais mērķis ir izvirzīts maksimāla vides tīrība no plastmasas. Kā skaidroja Vides uzraudzības nodaļā, tas uzliek daudz lielākus pienākumus un atbildību pludmales apsaimniekotājiem – šajā gadījumā Ventspils pilsētas pašvaldībai. Tai būs jārūpējas par vēl lielākas uzmanības veltīšu ne vien pašā Zilā karoga pludmalē, bet arī visās tai pieguļošajās teritorijās – kāpu un meža zonās, autostāvvietās un pieejas punktos.

Jau iepriekšējās peldsezonās pludmales drošībai bija pievērsta pastiprināta uzmanība, taču tagad pludmales riska novērtējums ir obligāta prasība, kuru nedrīkst neizpildīt. Ventspils pilsētas pludmales drošības novērtējumu veica biedrība Latvijas Pludmales Glābēju asociācija, kas ir Starptautiskās Eiropas Glābēju Federācijas biedrs. Atbilstoši šim novērtējumam pašvaldība izstrādāja un īsteno rīcības programmu pludmales drošības paaugstināšanai, skaidroja pašvaldībā.

Ja Ventspils saņems pozitīvu novērtējumu, tad Zilā karoga pacelšana pludmalē notiks 6. jūnijā.

Līdz šim 21 gadu pēc kārtas Ventspils pludmalei ir bijis gods nest Zilā karoga pludmales vārdu. 1999. gadā, kad Ventspils pludmale pirmo reizi to saņēma, tā bija pirmā Zilā Karoga pludmale Baltijas valstīs.

12.02.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com