Ir papildināts arodslimību saraksts, kurā Ministru kabinets iekļāvis bioloģisko faktoru izraisītās slimības, arī infekcijas slimības, kas radušās, veicot darba pienākumus veselības aprūpes, profilakses un sociālā darba nozarē, kā arī citos dienestos. 

 Š.g. 4. jūnijā valdības sēdē ir pieņemts grozījums Ministru kabineta noteikumos “Arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. Tagad arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtība var tikt attiecināta arī uz saslimšanu ar Covid-19.

Ja cilvēkam ir konstatētas minētās slimības vai to pazīmes un viņš pakļauts kaitīgu darba vides faktoru iedarbībai, tad, atbilsoši arodslimību izmeklēšanas kārtībai, pacientam ir tiesības prasīt ģimenes ārstam, lai tiktu noteikts, vai konstatētā slimība ir arodslimība.

Par nelaimes gadījumu darbā saslimšana ar infekcijas slimību ir uzskatāma tikai tad, ja tā saistīta ar konkrēti identificējamu ārkārtēju notikumu darba veikšanas laikā un šis notikums ir tiešā cēloņsakarībā ar nodarbinātā saslimšanu. Tas attiecas uz visām iespējamām infekcijas slimībām, tagad arī uz Covid – 19. Šī norma iekļauta 4.jūnija valdības sēdē Ministru kabineta pieņemtajos grozījumos noteikumos “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”. 

8.06.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Pixabay