“Dod ķeizaram, kas ķeizaram pieder” vai kā pieņem lēmumus Ventspils domē

0
388

Skatot Administratīvajā rajona tiesā opozīcijas deputātu prasību par Ventspils pilsētas pašvaldības komisiju un padomju izveides atbilstību tiesību normās noteiktajiem principiem, atklājusies interesanta aina – pašvaldības izveidotajās komisijās un padomēs galveno vijoli spēlē partijas “Latvijai un Ventspilij” biedri, nevis, kā iepriekš ne reizi vien ticis teikts, politiski neitrāli pilsētas iedzīvotāju pārstāvji. Turklāt lemšana par katram ventspilniekiem svarīgām lietām notiek šaurā grupā, kurā pie valdošās elites nepiederīgajiem deputātiem ar saviem priekšlikumiem vai iebildumiem nav pat ko domāt iespraukties

Varētu teikt, nu kas tur liels? Galu galā nevienam nav noslēpums, ka Ventspils pilsēta jau kopš 1988.gada ir pilnīgā Lemberga kunga kontrolē. Tomēr demokrātija nu reiz ir tāds veidojums, kurā mandātu deputātiem dod vēlētāji, un viņiem ir tiesības sagaidīt (to nosaka arī likums), lai viņu priekšstāvjiem būtu iespējas pārstāvēt savu vēlētāju intereses. Diemžēl Ventspils pilsētas domē opozīcijai iespējas piedalīties daudzu tiešām svarīgu lēmumu pieņemšanā nav. Kā tiesas sēdē norādīja Aivis Landmanis, “partijas “Latvijai un Ventspilij” Ventspils pilsētas domes vairākums kopā ar Ventspils pilsētas domes administrāciju ir Ventspils pilsētas domes deputātiem vēlēšanu rezultātā piešķirto mandātu patvaļīgi nodevusi pašu izveidotām, pārstāvētām un vadītajām komisijām un padomēm, vienlaikus izslēdzot jebkādu opozīcijas deputātu iesaisti šo institūciju darbā.” Patiešām – visi Ekonomikas un budžeta komisijas locekļi ir partijas “Latvijai un Ventspilij” biedri; 13 no 15 Pilsētas attīstības komisijas locekļiem ir partijas “Latvijai un Ventspilij” biedri; 5 no 6 Mārketinga padomes locekļiem ir partijas “Latvijai un Ventspilij” biedri.

Un atkal varētu prasīt – kas tur liels? Kā nekā jau kopš  “Mērnieku laikiem” zināms, ka “runas vīriem ir spēks rokā, ko tie nospriež, tas paliek”.  Taču minēto “runas vīru” lēmumi attiecas uz pilnīgi visiem ventspilniekiem, arī tiem, kuri nebalsoja par “Latvijai un Ventspilij” un nav sajūsmā par Lemberga kunga realizēto politiku. Neļaujot šo lēmumu izskatīšanā, priekšlikumu sniegšanā un pieņemšanā piedalīties opozīcijai, domes vairākums pilnībā ignorē ceturtās daļas vēlētāju tiesības uz savu interešu pārstāvību Ventspils domē.

Jāņem arī vērā, ka, piemēram, Ekonomikas un budžeta komisija pieņem lēmumus, kuri attiecas uz Ventspils pilsētas budžeta veidošanu un tēriņiem. Respektīvi, spriež kā dalīt ikviena ventspilnieka nodokļos samaksāto naudu. Te atkal varētu teikt, nu kas tur liels? Budžeta jautājumus taču skata arī Finanšu komiteja, bet balso par to Ventspils domes deputāti! Taču lieta tā, ka gan  Ekonomikas un budžeta komisija, gan Finanšu komiteja ir pārstāvēta ar vieniem un tiem pašiem Ventspils pilsētas domes deputātiem: Aivaru Lembergu, Jāni Vītoliņu, Gunti Blumbergu, Didzi Ošenieku un Aigo Gūtmani, kuri visi ir partijas “Latvijai un Ventspilij” biedri. Tas, savukārt, nozīmē, ka budžeta izstrādāšanas gaitā opozīcijas deputātiem nav pat iespējas iebilst pret pilsētnieku naudas šķērdēšanu, teiksim, pārskaitot meslus “Ventspils attīstības aģentūrai” vai vēl kādiem neizprtamiem projektiem. Jāatgādina, ka opozīcijas deputāti vairākkārt izteikuši priekšlikumus budžeta līdzekļu taupīšanai un ieteikuši ietaupītos līdzekļus novirzīt bērniem, pensionāriem, invalīdiem, represētām personām, daudzbērnu ģimeņu pārstāvjiem, nodrošinot bezmaksas pārvietošanās pieejamību PSIA “Ventspils Reiss” pilsētas un tai pieguļošo teritoriju autobusu maršrutos; sociālo, medicīnas, izglītības, kultūras, sporta pakalpojumu kvalitatīvākai nodrošināšanai u.c, taču budžeta veidotāji šos priekšlikumus pat nav mēģinājuši (!) uzklausīt un analizēt.

Savukārt informācija par to,  uz kurieni daudzos gadījumos aizplūst pilsētas nauda, tiek turēta stingrā slepenībā, bet uz opozīcijas deputātu pieprasījumiem par informācijas sniegšanu tiek saņemta vien pilsētas izpilddirektora Alda Ābeles atrakstīšanās. Kas arī, starp citu, neatbilst likuma prasībām. Kā tiesas sēdē uzsvēra Aivis Landmanis, tiesas izprasītajos komisiju protokolos skaidri iezīmējās ar Ventspils pilsētas, tās iestāžu, kapitālsabiedrību, biedrību budžetiem saistītu, detalizētu, lēmumu pieņemšana, pat bez tālākas to virzīšanas apstiprināšanai Ventspils pilsētas domes komitejās un Ventspils pilsētas domes sēdēs. Daudzi no šiem lēmumiem ir galīgi, arī atsevišķu komisiju protokoli ir to priekšsēdētāja, vienlaikus Ventspils domes priekšsēdētāja parakstīti, kas norāda uz šo komisiju kā galējā lēmuma pieņemošo institūciju.  

Līdzīga situācija ir ar pilsētas attīstību saistīto jautājumu visās institūcijās, proti, Pilsētas attīstības komisijā; Pilsētas attīstības jautājumu komitejā un Ventspils pilsētas domē. Savukārt Mārketinga padomē izskatītie jautājumi vispār nenonāk izskatīšanā komitejās un Ventspils pilsētas domes sēdēs. Arī par tur spriesto informācija ir pieejama vien šauram izredzēto lokam.

Aivis Landmanis tiesas sēdē teica: “Tātad secināms, ka atsevišķi deputāti, viens politiskais spēks – partija “Latvijai un  Ventspilij” – un to pakļautībā esošā Ventspils pilsētas domes administrācija ir uzurpējusi vēlētu deputātu funkcijas, šādi palielinot budžeta izšķērdēšanas un korupcijas riskus. Pie šādas varas uzurpēšanas nav iespējamas arī godīgas un demokrātiskas vēlēšanas.”

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv