Dod zaļo gaismu startam 1,5 miljonu eiro IKT projektā

1308

Ventspils pilsētas dome atbalstījusi Ventspils Digitālā centra iniciatīvu iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai projekta pieteikumu par kopējo summu 1,5 miljoni euro valsts pārvaldes modernizācijas aktivitāšu īstenošanai.

Projektā plānots attīstīt valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru pakalpojumu vadības informācijas sistēmu, paaugstināt pašvaldību informācijas un komunikāciju tehnoloģiju resursu drošību, padarīt ar pašvaldību darbību saistītos datus pieejamākus iedzīvotājiem un uzņēmējiem, publicējot tos atvērto datu portālā, un izveidot koplietošanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu platformu pašvaldību vajadzībām.

Pēc projekta īstenošanas, visi valsts iedzīvotāji varēs saņemt pakalpojumus valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, izmantojot Ventspils pilsētas pašvaldības izstrādāto pakalpojumu vadības sistēmu, uzņēmēji vieglāk varēs izstrādāt jaunus viedo pilsētu risinājumus, izmantojot publicētos datus, savukārt pašvaldībām tiks nodrošināta iespēja paaugstināt savu darba efektivitāti, izmantojot izstrādāto informācijas un komunikāciju tehnoloģiju resursu koplietošanas vidi.

Publisko pakalpojumu nodrošināšana sabiedrībai ir viens no valsts galvenajiem uzdevumiem. Līdz 2020.gadam publisko pakalpojumu sniegšanas pilnveidošanai no Eiropas rekonstrukcijas un attīstības fonda līdzekļiem ir plānots investēt vairāk kā 130 miljonus euro.

Jāatzīmē, ka visu pārējo projektu realizācija ir plānota Rīgā, tādējādi sekmējot industrijas koncentrēšanos vienā pilsētā un labāko speciālistu aizplūšanu no reģionu pilsētām. Savukārt Ventspils pilsētas īstenotajā projektā ir plānota cieša sadarbība ar centrālajām valsts pārvaldes institūcijām, taču tā īstenošanas aktivitātes plānots veikt Ventspilī, dodot iespēju tajās piedalīties gan vietējiem speciālistiem, gan labākajiem Ventspils Augstskolas studentiem.