Plānots, ka pēc pusotra gada gaidāms straujš nekustamo īpašumu kadastrālo vērtību kāpums, tas būs attiecināms uz gandrīz 820 000 nekustamajiem īpašumiem, tiesiskajiem valdītājiem un lietotājiem. Dzīvokļu kadastrālās vērtības saskaņā ar pašreiz apspriešanai nodoto kadastrālo vērtību projektu 2022.gadam pieaugs aptuveni 2,2 reizes, lauksaimniecības zemei aptuveni 2,7 reizes.

Tieši jaunajām ēkām, kas ir būvētas pēc 2000. gada, gaidāmi visievērojamākie vērtības pieaugumi. Tādas visvairāk ir Pierīgā, Rīgā, Jūrmalā. Būtisks zemes kadastrālo vērtību pieaugums gaidāms teritorijās, kur kadastrālā vērtība līdz šim ievērojami atpalika no nekustamo īpašumu tirgus vērtībām, piemēram, piejūras joslā Jūrmalas pilsētas teritorijā un Carnikavas, Engures un Saulkrastu pašvaldībās, kā arī Rīgas centrā, Mežaparkā un Ķīpsalas krastā. 

Nekustamie īpašumi kļūs dubultvērtīgi

Publiskai apspriešanai Tieslietu ministrija nodevusi projektētās kadastrālās vērtības, tām būtu jāstājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Pašreiz spēkā esošās kadastrālās vērtības ir aprēķinātas, izmantojot nekustamo īpašumu darījumus par 2012. un 2013. gadu, toties jaunās projektētās kadastrālās vērtības aprēķinātas atbilstoši situācijai nekustamo īpašumu tirgū uz 2019. gada 1. jūliju. 

Kadastrālo vērtību pieaugumu aptuveni 20% apmērā visiem īpašumiem veido Saeimā 2017.gada 18. maijā pieņemtajā likumā “Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā” izdarītie grozījumi, izslēdzot 71. panta otro daļu, kas noteica kadastrālās vērtības aprēķinā piemērot koeficientu 0,85 (85% atbilstība nekustamā īpašuma tirgus līmenim uz noteikto atskaites punktu laikā). Lielāks kadastrālo vērtību pieaugums ir tām nekustamā īpašuma grupām, kas iepriekš bija nepilnīgi novērtētas – dzīvokļi jaunajos projektos (tie ir aptuveni 3% no visiem dzīvokļiem), kā arī citas pēc 2000. gada būvētās ēkas – jaunās savrupmājas, jaunie biroji, loģistikas centri un noliktavas (kopumā tādi ir 10% no visām ēkām).

Pagājušajā gadā tika strādāts pie kadastrālo vērtību aprēķināšanas metodikas pilnveidošanas ar mērķi panākt, ka visiem objektiem kadastrālās vērtības tiek aprēķinātas pēc vienādiem principiem. 

Jauno kadastrālo vērtību projektam pievienots Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts ar uzdevumu Tieslietu ministrijai līdz 2020. gada 1. decembrim izstrādāt un tieslietu ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Covid-19 krīzes radīto ietekmi uz nekustamā īpašuma tirgu.

Izmaiņas kadastrālo vērtību bāzē nav saistāmas tikai ar nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma apmēru un nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumiem pašvaldībās, jo atbilstoši nodokļu likumdošanai pašvaldībām ir tiesības noteikt diferencētas likmes.

23.07.2020. / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs