Arī šajā vasarā Ventspilī turpināts darbs pie ūdenssaimniecības tīklu atjaunošanas un paplašināšanas. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” informē, ka ekspluatācijā nodoti ūdenssaimniecības tīkli objektos Ostas ielā un Mazā Priežu ielā.

Ostas ielā posmā no Ūdens ielas līdz Lielai ielai pārbūvēts liela diametra maģistrālais ūdensvads, kā arī paralēli izbūvēts mazāka diametra ūdensvads, pie kura pieslēgti jau esošo klientu ūdensapgādes tīkli. Kopumā objektā izbūvēti ūdensapgādes tīkli teju 274 m garumā. Pārbūvētie tīkli 10. augustā nodoti ekspluatācijā. Darbi tika veikti būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” ietvaros, sadarbojoties ar pārējiem pasūtītājiem objektā.

Tāpat šajā vasarā turpināts arī darbs pie tīklu paplašināšanas. Objektā Mazā Priežu ielā izbūvēti ūdensapgādes tīkli 40 m garumā un kanalizācijas tīkli 39,60 m garumā. Izbūvētie tīkli 22. augustā nodoti ekspluatācijā.  Objektā darbi tika īstenoti, sadarbojoties ar citiem objekta pasūtītājiem – Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Komunālā pārvalde” un AS “Sadales tīkls”.

Pašlaik ūdenssaimniecības tīklu atjaunošanai un paplašināšanai nav pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, tomēr pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpina darbu pie tīklu sakārtošanas un arī paplašināšanas. Kopumā šovasar vēl plānots izbūvēt ūdensapgādes atzarus 31 m garumā un kanalizācijas atzarus 28 m garumā. Lai gan ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras sakārtošana notiek ievērojami mazākā apmērā nekā citus gadus, tomēr ikviens jauns pieslēgums ir vērā ņemams ieguvums, jo mājokļu pieslēgšana centralizētajiem tīkliem nozīmē ne tikai sadzīves apstākļu uzlabojumu konkrētiem pakalpojumu saņēmējiem, bet arī vides jautājumu risināšanu. Ventspilī jau 98,5% iedzīvotāju ir nodrošināta iespēja saņemt kvalitatīvus centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus.

 

31.08.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs