Latvija ģeogrāfiski atrodas reģionā ar bagātīgiem un kvalitatīviem pazemes ūdeņiem, tādēļ gruntsūdens primāri tiek izmantots kā dzeramā ūdens ieguves avots centralizētajā apgādē iedzīvotājiem. Tā kvalitātes saglabāšanai ilgtermiņā visā pasaulē un pie mums tiek pievērsta īpaša vērība, tostarp, Latvijā jau vairākus gadus ir spēkā stingrākas prasības par kanalizācijas ūdeņu apsaimniekošanu privātmājās, jo mūsdienām neatbilstoši risinājumi rada draudus apkārtējai videi, virszemes ūdeņiem, un ilgtermiņā arī centralizētā dzeramā ūdens ieguvei un tā kvalitātes nodrošināšanai.

Kas bija piemērots pirms 50 gadiem, nav izmantojams šobrīd

Ventspils decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrā līdz šim iekļautas 290 adreses, kurās tiek izmanoti dažādi individuāli kanalizācijas ūdeņu apsaimniekošanas risinājumi. Lielākoties tās ir krātvertnes vai nosēdbedres, kas izbūvētas pirms vairākiem desmitiem gadu un nav atbilstošas mūsdienu izpratnei par videi drošu un sanitārām normām atbilstošu kanalizācijas apsaimniekošanu. Jāatzīmē, kā liela daļa no šādu individuālo risinājumu lietotājiem, ir vecākās paaudzes cilvēki, kuriem ir grūti izprast aktuālās vides problēmas un nepieciešamību pēc pārmaiņām, turklāt, ja tas vēl prasa finansiālu ieguldījumu. Tomēr risinājumi, kas pildīja savu funkciju pirms 50 un vairāk gadiem, vairs nav piemēroti – mūsdienās sadzīves kanalizācijā nonāk ievērojami daudzveidīgāks ķīmisko vielu kokteilis no tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem, pārtikas un cilvēka fizioloģiski radītajiem atkritumiem.

Normatīvie akti atļauj dažādus decentralizētos risinājumus, tomēr tiem jābūt profesionāli ierīkotiem, krājtvertnēm hermētiski noslēgtām, lai gruntī nenonāktu neattīrīti notekūdeņi.

Ietekme jūtama ilgtermiņā

Ja neattīrīti notekūdeņi no privātmājas nonāk gruntī, vispirms cieš tuvākā apkārtējā vide – pats saimnieks un kaimiņi, kuru ūdens ņemšanas vietās (ja netiek lietots pilsētas ūdens) palielinās piesārņojums. Ja šis ūdens tiek lietots uzturā, tas rada būtiskus draudus veselībai, taču arī pat tad, ja ūdeni izmanto tikai mazdārziņa laistīšanai, tas atstāj negatīvu ietekmi uz vidi. Agri vai vēlu piesārņojums no gruntsūdeņiem nonāk arī virszemes ūdenstilpēs –  upēs un ezeros, Baltijas jūrā.  Peldēšanās piesārņotās pludmalēs vai ezeros var izraisīt saslimšanas. Ilgtermiņā ūdens cikla ietekmē neattīrītu notekūdeņu nonākšana vidē atstāj negatīvu ietekmi uz gruntsūdeņu slāni kopumā, kas vēlāk var radīt sarežģījums ūdens ieguvē un tā attīrīšanā. Ūdens attīrīšana Ventspilī un pārsvarā arī citviet Latvijā tiek nodrošināta dabiskā veidā, nepielietojot ķimikālijas, tomēr, neierobežojot gruntsūdeņu piesārņojumu, nākotnē tas vairs var arī neizdoties.

Pieejami mūsdienīgi risinājumi un centralizētā sistēma

Visdrošākais un ērtākais risinājums ir pieslēgums centralizētajiem tīklam. Pieslēdzot īpašumu pilsētas kopējai kanalizācijas sistēmai, notekūdeņi tiek savākti centralizēti, novadīti un attīrīti profesionāli un videi draudzīgā veidā, Baltijas jūrā tiek novadīts tīrs ūdens, kas tiek pastāvīgi kontrolēts.

Ventspilī pieejamība pilsētas kanalizācijas tīkliem tiek nodrošināta 98,5% iedzīvotāju, tomēr, ja nepieciešams izvēlēties kādu no decentralizētiem  risinājumiem, tad jāizvēlas tāds, lai notekūdeņi nenonāktu gruntī. Vismūsdienīgākais risinājums ir lokālās bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

Katra iesaiste svarīga

Zaļā domāšana un rūpes par vidi nav tikai mūsdienīgi lozungi, tā ir izpratnes un vērtību maiņa, un mērķtiecīga rīcība, kas nodrošina tīru, veselībai drošu vidi, kurā dzīvojam mēs paši un dzīvos nākamas paaudzes. Katra atsevišķa cilvēka rīcība ietekmē situāciju kopumā, tādēļ decentralizēto sistēmu uzskaite un kontrolēšana ir liels solis kopējā mērķa vārdā.

Ventspilī lielākā daļa jeb 85% no kopā reģistrējamiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir bijuši apzinīgi un atsaukušies ŪDEKAS aicinājumam reģistrēt un sakārtot savus lokālos kanalizācijas savākšanas risinājumus atbilstoši likumā noteiktajam. Vairāki no īpašniekiem, iedziļinoties un domājot nākotnes ērtību un finansiālā izdevīguma perspektīvā, ir nolēmuši izbūvēt pieslēgumu pilsētas kopējam tīklam. Atgādinām, ka ir iespēja izmantot dalīto maksājumu, par pieslēguma ierīkošanas būvdarbiem norēķinoties, maksājot periodiski nelielu summu nevis visu pilnā apmērā uzreiz. Interesentus aicinām ar jautājumiem vērsties uzņēmuma Tehniskajā daļā.

 

30.01.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”