Augsto tehnoloģiju uzņēmums HansaMatrix, kura viena no divām ražotnēm atrodas Ventspilī, parakstījusi aizdevuma līgumu ar Eiropas Investīciju banku par 10 miljonu eiro finansējuma piešķiršanu, kas ir pirmais finansējums privātam uzņēmumam Latvijā, kas izsniegts Junkera plāna centrālā elementa, Eiropas Stratēģisko investīciju fonda (ESIF), ietvaros.

Eiropas Investīciju bankas viceprezidents Aleksandrs Stubs līguma parakstīšanā norādīja, ka Eiropas Investīciju banka ar Junkera plāna atbalstu finansē pirmo privātā sektora projektu Latvijā. “Tas ir nozīmīgs signāls par pašreizējo tirgu un arī signāls šim tirgum. Runājot par Eiropas Investīciju banku, inovācijas jau krietnu laiku ir bijušas galvenā prioritāte, un ir lieliski, ka vēl viens augsto tehnoloģiju uzņēmums nāk no Baltijas valstīm,” sacīja Stubs.

HansaMatrix izpilddirektors Ilmārs Osmanis piebilda, ka ir lepns par to, ka Eiropas Investīciju banka ir atzinusi HansaMatrix par inovatīvu uzņēmumu, kurā ir vērts investēt.

Latvija pašlaik ieņem sesto vietu Eiropas Savienībā, ņemot vērā ESIF atraisītās investīcijas attiecībā pret iekšzemes kopproduktu, un jau ir noslēgti vairāki darījumi ar finanšu starpniekiem vai valsts sektora iestādēm. Šīs investīcijas ir pirmais ESIF finansējums korporatīvajam uzņēmumam valstī. Ar šo finansējumu tiks atbalstīta HansaMatrix pašreizējā izaugsmes stratēģija un pašlaik notiekošā pāreja no ražošanas uz pilna pakalpojumu klāsta nodrošināšanu, tostarp projektēšanu, inženiertehniskajiem un pēcpārdošanas pakalpojumiem ar pievienoto vērtību.

Eiropas Investīciju banka apstiprinājusi 10 miljonu eiro ilgtermiņa kvazikapitāla finansējumu augsto tehnoloģiju uzņēmumam HansaMatrix. Finansējums apstiprināts ar mērķi atbalstīt HansaMatrix grupas plānotās investīcijas 2018.-2020.gadā kopumā 20 miljonu eiro apmērā.

Aizdevumu plānots piešķirt trīs daļās – pirmā daļa piecu miljonu eiro apmērā un divas daļas katra pa 2,5 miljoniem eiro, ar termiņu pieci gadi no katras aizdevuma daļas izsniegšanas brīža, pamatsummas atmaksu veicot vienā maksājumā, katras finansējuma daļas beigu termiņā. Plānots, ka HansaMatrix saņems pirmo aizdevuma daļu piecu miljonu eiro apmērā un HansaMatrix būs tiesības izvēlēties vai saņemt nākamās finansējuma daļas, kā arī to saņemšana būs atkarīga no biznesa attīstības rādītājiem un investīciju plāna realizācijas gaitas.

Eiropas Investīciju bankas aizdevuma daļa piecu miljonu eiro apmērā būs pieejama HansaMatrix kā bezprocentu aizdevums, ar nosacījumu, ka, apmaiņā pret šīs summas lietojuma atvēlējumu, HansaMatrix piešķir Eiropas Investīciju bankai konvertējamus vērtspapīrus, kurus var konvertēt pret tādu daudzumu HansaMatrix akciju, kas atbilst 10% no kopējā HansaMatrix pamatkapitāla, ieskaitot nosacīto pamatkapitālu.

Konvertējamie vērtspapīri tiks izsniegti ar 5% rezervi no emitējamā konvertējamo vērtspapīru skaita (bet nepiešķirti Eiropas Investīciju bankai), kas kalpos kā nodrošinājums iespējamam nākotnes pamatkapitāla palielinājumam. Plānots, ka aizdevuma otrajai un trešajai daļām kopējā piecu miljoni eiro apmērā tiks piemērota abpusēji saskaņota procentu likme, un HansaMatrix būs pienākums maksāt šādu procentu likmi, ja attiecīgās aizdevuma daļās tiks izmantotas.

Aizdevums atbalstīs HansaMatrix grupas plānotās investīcijas 2018.-2020.gados kopējā 20 miljonu eiro apmērā. Eiropas Investīciju banka finansējums galvenokārt paredzēts produktu pētniecības un attīstības pasākumu līdzfinansējumam, informācijas tehnoloģiju (IT) sistēmu izstrādei, ražošanas kapacitātes palielināšanai uzņēmuma Ogres un Ventspils ražotnēs, un investīcijām ražošanas automatizācijā, veicinot biznesa apjomu izaugsmi.

Lai realizētu projektu, Eiropas Investīciju bankas finansējumu plānots papildināt ar HansaMatrix pašu kapitālu, komercbanku aizdevumiem un Eiropas Savienības fondu grantiem.

Investīciju programma ietver arī ieguldījumus pētniecībā un attīstībā, kā arī ražošanas iekārtās, lai turpmāk attīstītu un komercializētu volumetrisko 3D attēlu tehnoloģiju, kas pieder HansaMatrix asociētajai sabiedrībai SIA Lightspace technologies.

HansaMatrix plāno, ka piecu gadu perioda beigās, pēc aizdevuma pirmās daļas saņemšanas, HansaMatrix, cita starpā, saskaņojot darījuma vērtību, izpirks no Eiropas Investīciju bankas konvertējamos garantijas vērtspapīrus un dzēsīs šos izpirktos konvertējamos garantijas vērtspapīrus, ar mērķi izvairīties no HansaMatrix akcionāru līdzdalības īpatsvara samazināšanās.

Aizdevuma termiņa laikā Eiropas Investīciju bankai būs tiesības jebkurā brīdī konvertēt vērtspapīrus HansaMatrix akcijās un tai būs tiesības prasīt atpirkt konvertējamos vērtspapīrus, ja HansaMatrix pārkāps aizdevuma lietošanas noteikumus vai iestāsies aizdevuma atmaksas termiņš. Eiropas Investīciju bankai arī būs līdzpārdošanas tiesības attiecībā uz konvertējamiem vērtspapīriem, ja HansaMatrix lielākais īpašnieks pārdos būtisku, savstarpēji saskaņotu HansaMatrix akciju skaitu.

HansaMatrix koncerns 2018.gada pirmajā pusgadā strādāja ar 11,085 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 18,7% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn, savukārt koncerna peļņa pieauga par 36,9%, sasniedzot 904 562 eiro.

HansaMatrix ir augsto tehnoloģiju uzņēmums, kas veic jaunu elektronisko produktu un sistēmu izstrādi, to industrializāciju, kā arī sniedz integrētus ražošanas pakalpojumus klientiem, datu tīklu iekārtu, lietu interneta, industriālo sistēmu un citos augstas pievienotās vērtības tirgus segmentos. Kompānijas akcijas kotē biržas Nasdaq Riga oficiālajā sarakstā.

Autors: LETA / Foto: LETA