ŪDEKA un Ventspils siltums skaidro, kādēļ rēķinos parādās dažādi «brīnumi»

1453
Autors: SXC
Autors: SXC

Ar šā gada janvāri ieviešot Ventspilī jaunu norēķinu kārtību par komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīta ar valdības pieņemtām likumu un Ministru kabineta noteikumu izmaiņām, janvāris bija pārejas perioda pirmais mēnesis, lai sakārtotu karstā ūdens skaitītāju rādījumu deklarēšanas sistēmu. Līdz ar to maksājumu aprēķini par janvāri tika veikti, pamatojoties uz informāciju par karstā ūdens skaitītāju rādījumiem, ko iedzīvotāji janvārī bija deklarējuši gan pašvaldības SIA ŪDEKA, gan pašvaldības SIA Ventspils siltums, kā arī pamatojoties uz mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu.

Tiem klientiem, kuri šā gada janvārī karstā ūdens skaitītāju rādījumus par 2015.gada decembri bija deklarējuši vēl pēc vecās norēķinu kārtības, veicot ūdens patēriņa apmaksu internetbankā vai citā norēķinu vietā, februārī izsūtītajā rēķinā ir norādīts iedzīvotāju deklarētais karstā ūdens patēriņš par diviem mēnešiem – pagājušā gada decembri un šā gada janvāri. Tas saistīts ar to, ka janvārī iedzīvotāji par ūdens skaitītāju rādījumiem ir ziņojuši divas reizes – uzņēmumam Ventspils siltums, veicot apmaksu, un nododot ūdens skaitītāju rādījumus ūdensapgādes uzņēmumam ŪDEKA.

Tā kā par decembra ūdens patēriņu maksājums jau ir veikts, tad šī apmaksātā summa rēķinā ir norādīta kā PĀRMAKSA (pie nosacījuma, ja klientam par iepriekšējo periodu nav izveidojies parāds). Tiem klientiem, kuriem ir izveidojies parāds, rēķinā PĀRMAKSA nav uzrādīta, jo par karsto ūdeni avansā samaksātā summa nosedz daļu no uzkrātā PARĀDA apjoma. Līdz ar to, ņemot vērā iepriekš minēto, klientiem ir jāapmaksā tikai rēķinā norādītā – SUMMA APMAKSAI, kurā iekļauts gan maksājums par karstā ūdens patēriņu janvārī, gan par apkuri.

Jāpiebilst, ka turpmāk, veicot ūdens skaitītāju rādījumu deklarēšanu pēc jaunās norēķinu sistēmas, šāda situācija vairs neveidosies, jo janvāris bija pārejas mēnesis uz jauno karstā ūdens skaitītāju rādījumu deklarēšanas kārtību (janvārī daļa cilvēku jau pēc 2015.gada decembra rēķina saņemšanas deklarēja karstā ūdens rādījumus divas reizes – pašvaldības SIA Ventspils siltums par decembrī patērēto karsto ūdeni un pašvaldības SIA Ūdeka par 2016.gada janvārī patērēto karsto ūdeni). Tā kā turpmāk visi iedzīvotāji deklarēs ūdens skaitītāju rādījumus vienu reizi mēnesī, tad sākot ar 2016.gada februāri rēķinos būs iekļauts ūdens patēriņš tikai par tekošo mēnesi.

Ja klientiem izsūtītajā rēķinā norādīts PARĀDS, tas nozīmē, ka maksājums par kādu iepriekšējo periodu nav veikts vai nav pilnībā apmaksāts, vai arī to, ka maksājums ir veikts pēc norēķina perioda beigām, kas ir mēneša pēdējā diena. Piemēram, ja maksājums uzņēmuma Ventspils siltums kontā saņemts pēc 31.janvāra, tad februārī izsūtītajā rēķinā tas netiek norādīts, jo rēķinā norādīta informācija tikai uz 31.janvāri.

Lai arī rēķina apmaksas datums ir mēneša pēdējā diena, tomēr iedzīvotājiem nevajadzētu satraukties, ja, saistībā ar rēķina novēlotu saņemšanu jaunās norēķinu kārtības ieviešanas pirmajā mēnesī, nepagūsiet to apmaksāt norādītajā termiņā. Šajā gadījumā līgumsods netiks piemērots.

Tiem klientiem, kuri izvēlējušies rēķinu saņemt ar piegādi uz dzīves vietas adresi, rēķinā ir uzrādīta ŖĒĶINA APKALPOŠANAS MAKSA un tie ir 0,30 eiro. Rēķina saņemšana pa e-pastu ir bez maksas un šim pakalpojumam iedzīvotāji var pieteikties jebkurā laikā, sūtot pieteikumu uz siltums.abonenti@ventspils.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, pakalpojuma saņemšanas vietas adresi, klienta numuru un e-pasta adresi.

Lai deklarētie ūdens skaitītāju rādījumi būtu korekti, ļoti svarīgi pievērst arī uzmanību ūdens skaitītāju numuriem – vai tie sakrīt ar rēķinos norādītajiem. Ja gadījumā skaitītāju numuri ar rēķinos norādītajiem nesakrīt, tad ir nepieciešams sazināties ar uzņēmuma Abonentu daļu. Īpaši tas attiecas uz tiem klientiem, kuri janvārī ir paziņojuši karstā ūdens patēriņa rādījumus, bet februārī izsūtītajā rēķinā uzrādīts 0 patēriņš.

Ļoti svarīgi atcerēties un ievērot, ka turpmāk iedzīvotājiem maksājumi par karstā ūdens patēriņu būs veicami tikai pēc saņemtā rēķina. Rēķinu apmaksu klienti tāpat kā līdz šim varēs veikt sev ērtākā veidā un vietā – internetbankā, uzņēmuma Abonentu daļas kasē vai bankā, vai arī kādā citā maksājumu pieņemšanas vietā. Veicot maksājumu obligāti būs jānorāda rēķina numurs, klienta numurs un pakalpojumu saņemšanas vietas adrese. Savukārt ūdens skaitītāju rādījumus vairs nevajadzēs norādīt.

Jāatceras, ka jaunās norēķinu kārtības ieviešanas sākumposmā jeb trīs mēnešu pārejas periodā ūdens patēriņa starpības (gadījumā, ja starpība būs izveidojusies starp ēkas ievadskaitītāja un iedzīvotāju nodeklarētajiem rādījumiem) sadale un uzrēķins vēl netiks veikts.