Noslēgusies alokatoru un ūdens skaitītāju ar attālinātu rādījumu nolasīšanu ierīkošana sešās PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” apsaimniekošanā esošās ēkās. Iedzīvotāju kopība izteica vēlmi un lēma par attālināti nolasāmo ūdens skaitītāju uzstādīšanu Brīvības ielā 31, Lielajā prospektā 27 un 32, kā arī Sarkanmuižas dambī 7 un 17.

Uzstādītie attālināti nolasāmie ūdens skaitītāji iedzīvotājiem ilgtermiņā ļaus izvairīties no paaugstinātām ūdens patēriņa starpībām, kā arī atbrīvo no pienākuma katru mēnesi iesniegt rādījumu datus apsaimniekotājam. Avārijas gadījumos sistēma dod iespēju savlaicīgi konstatēt ūdens noplūdes un norēķinus veikt tikai par iztecējušo ūdens daudzumu nemaksājot  maksu par kanalizāciju.

Savukārt, Saules ielā 31, kur atrodas uzņēmuma nomas telpas, uzstādīti alokatori, jeb siltuma patēriņa nolasītāji. Lai sistēma strādātu, alokatori ir jāuzstāda uz katra radiatora, un radiatoram ir jābūt aprīkotam ar regulatoru siltuma padeves regulēšanai un apvadcauruli. Uzskaitītie dati tiek nolasīti attālināti, rādījumi apsaimniekotājam nav jāiesniedz. Un katrs maksā tikai par paša patērēto siltumenerģiju un daļu no koplietošanas siltumenerģijas patēriņa. Visbiežāk daudzdzīvokļu namos, lai uzstādītu alokatorus, nākas pārbūvēt apkures sistēmu.

Lai mājas apsaimniekotājs varētu organizēt šo un citu būtisku remontdarbu veikšanu, nepieciešams iedzīvotāju kopības lēmums. Ja iepriekš mājas remontdarbu veikšanai nav veidots uzkrājums, ir iespējams piesaistīt bankas vai finanšu institūcijas “Altum” līdzekļus daudzdzīvokļu mājas remonta aizdevumam.

 

12.02.2024. / Autors: Ventspils.lv / Foto: Ventspils.lv