Ventspils Starptautiskajā Radioastronomijas centrā (VSRC) Irbenē jau drīzā nākotnē izveidos jaunākās paaudzes radioteleskopu zemas frekvences antenu tīkla (LOFAR) staciju. Jau rīt, otrdien, Ventspils Augstskolā (VeA) tiks parakstīts līgums starp VeA un Nīderlandes radioastronomijas institūta ASTRON meitas uzņēmumu AstroTec Holding B.V par LOFAR stacijas izveidi.

Kā stāsta augstskolas pārstāve Agnese Jēkabsone, LOFAR ir programmējams jaunākās paaudzes antenu masīvs, kas ļauj uztvert vienu vai divkārt vājākus radiosignālus, līdz ar to arī iegūt informāciju par tālākiem Visuma objektiem.

ILT (Starptautiskais LOFAR teleskops) tīkls, kuram pēc LOFAR stacijas izveides pievienosies arī Latvija.

Nīderlandes uzņēmums izstrādās LOFAR staciju VSRC, kā arī veiks stacijas būvniecības darbus. Uzņēmums arī testēs stacijai nepieciešamās iekārtas un pēc darbu pabeigšanas nodos staciju VSCR.

Pagajušā gada izskaņā Ministru kabinets piešķīra būtisku finansējumu VeA VSCR centra LOFAR stacijas izveidei. Kopējās LOFAR stacijas izveides izmaksas plānotas 1,651 miljona eiro apmērā, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis. Stacijas izveides izmaksas tiks segtas no valsts piešķirtajiem līdzekļiem šī projekta īstenošanai. Plānots, ka LOFAR stacijas izveide Irbenē tiks pabeigta 2019.gada nogalē.

LOFAR tīkls piedāvā vadošo zemas frekvences radionovērošanas aprīkojumu ne tikai radio astronomu vajadzībām, bet arī daudzām un dažādām astrofizikas pētniecības programmām visā pasaulē. LOFAR stacijas atrodas arī citur pasaulē, kopā veidojot vienotu liela mēroga radioteleskopu tīklu, kuru dēvē par Starptautisko LOFAR teleskopu (International LOFAR Telescope – ILT). Starptautiskais LOFAR teleskops ir pasaulē lielākais izkliedētais radioteleskops, kurš veic novērojumus radioastronomijas zemajās frekvencēs un kurā tiks integrēta Latvijā izveidotā stacija.

Plānotā LOFAR stacijas atrašanās vieta Ventspils Starptautiskajā radioastronomijas centrā.

Jaunākās paaudzes antenas tiek veidotas uz zemes un tās spēj darboties kopā ar jau esošajiem RT-16 un RT-32 radioteleskopiem. LOFAR izveide sniegs pilnīgi jaunas iespējas zinātnes attīstībai ne tikai radioastronomijas, bet arī informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT), ģeofizikas, ģeodēzijas, vides inženierijas un bioekonomikas jomās.

Autors: Ventspilnieks / Foto: VSRC