IZM arī Ventspilī popularizēs sistēmiskās pieejas darba vidē balstītu mācību ieviešanu

1549

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju sākusi organizēt informatīvos seminārus par darba vidē balstītām mācībām, lai skaidrotu un popularizētu valstī plānotās sistēmiskās pieejas šādu mācību ieviešanai. Viens no šādiem semināriem 11.martā plānots arī Ventspilī, portāls VentspilsBalss.lv uzzināja ministrijā.

Semināros apspriedīs darba vidē balstīto mācību un prakses kopīgās un atšķirīgās iezīmes, šādu mācību ieviešanas pamatprincipus un plānotās normatīvā regulējuma izmaiņas. Tiks sniegti arī praktiski piemēri darba vidē balstīto mācību īstenošanā, kas veidojušies pilotprojektu gaitā gūtajā pieredzē. Tāpat semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar plānoto Eiropas Savienības fondu atbalstu, tai skaitā darba devējiem, darba vidē balstīto mācību īstenošanai.

Ministrija organizēs četrus reģionālos seminārus un vienu nacionālā līmeņa semināru, kuros piedalīsies eksperti no nozaru ministrijām un citām organizācijām, profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmēju pārstāvji.

Pirmie semināri notika šonedēļ Ogrē un Daugavpilī. Nākamie reģionāli semināri gaidāmi Valmierā 25.februārī un Ventspilī 11.martā. Savukārt nacionālā līmeņa seminārs Rīgā notiks 4.martā. Tajā uzstāsies arī Starptautiskās Darba organizācijas eksperti, lai dalītos starptautiskajā pieredzē saistībā ar darba vidē balstīto mācību īstenošanu.

Darba vidē balstītu mācību pirmie seši pilotprojekti 2013./2014.mācību gadā tika īstenoti piecās IZM padotībā esošās profesionālās izglītības iestādēs – Ventspils Tehnikumā, Ogres tehnikumā, Rīgas Valsts tehnikumā, Jelgavas tehnikumā un Valmieras profesionālā vidusskolā, kā arī pašvaldības padotībā esošā Jelgavas Amatu vidusskolā.

Lai tuvinātu profesionālo izglītību darba tirgus vajadzībām, šīs profesionālās izglītības iestādes, īstenojot darba vidē balstītas mācības, nodrošina iesaistītajiem audzēkņiem ciešu teorētisko mācību un reālās darba vides sasaisti. Savukārt uzņēmums iesaistoties var sagatavot darbiniekus atbilstoši savām vajadzībām.