Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” izsludinājusi cenu aptauju par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi 2023./2024. gada apkures sezonai.

Iepirkuma priekšmets sadalīts divās iepirkuma daļās – par šķeldas piegādi katlumājām un par šķeldas piegādi uzglabāšanas laukumam. Divu katlumāju Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 darbības nodrošināšanai plānots iegādāties 93 000 ber.m3 koksnes biomasas, paredzot, ka šķeldas piegādes apjoms var svārstīties +/-10% robežās. Koksnes biomasas piegāde katlumājām būs jānodrošina no šā gada 1. jūlija līdz 2024. gada 30. septembrim. Savukārt koksnes biomasas piegāde šķeldas uzglabāšanas laukumam Fabrikas ielā 5b, Ventspilī, būs jānodrošina laika periodā no šā gada 15. jūnija līdz šā gada 30. septembrim ar paredzamo apjomu 40 000 ber.m(+/-5%).

Efektīvas risku pārvaldīšanas nodrošināšanai uzņēmums “Ventspils siltums” plāno slēgt līgumus ar vairākiem šķeldas piegādātājiem. Šķeldas piegādes apjoms tiks precizēts pēc pretendentu piedāvājumu saņemšanas un tiks atrunāts ar katru piegādātāju atsevišķi.

Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz šā gada 23. maija plkst. 15.00 klātienē pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Talsu ielā 84 vai arī elektroniski pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv.

Plašāk ar iepirkuma nolikuma prasībām var iepazīties uzņēmuma mājas lapā: ŠEIT.

 

15.05.2023. / Autors: PSIA “Ventspils siltums” / Foto: PSIA “Ventspils siltums”