Pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpina rūpēties par pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu, plānveidīgi atjaunojot nolietojušos ūdensapgādes infrastruktūru. Šā gada 8. maijā uzņēmums noslēdzis līgumu ar būvdarbu veicēju par ūdensvada pārbūvi Ostas ielā – posmā no Ūdens ielas līdz Lielai ielai.

Saskaņā ar noslēgto būvdarbu līgumu, būvdarbus veiks SIA “TILTS. Objektā pārbūvēs liela diametra maģistrālo ūdensvadu un paralēli izbūvēs mazāka diametra ūdensvadu, pie kura tiks pieslēgti esošo abonentu ūdensapgādes tīkli. Kopumā paredzēts izbūvēt ūdensapgādes tīklus 274 m garumā. Būvdarbi būs jāveic 240 dienu laikā un plānots, ka darbi tiks uzsākti jūnija mēnesī.

Būvdarbi tiks veikti būvprojekta “Ostas ielas pārbūve posmā no Jāņa ielas līdz Dārzu ielai, Ventspilī” ietvaros, sadarbojoties ar pārējiem pasūtītājiem objektā – Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādi “Ventspils Komunālā pārvalde”.

 

15.05.2023. / Autors: PSIA “Ūdeka” / Foto: PSIA “Ūdeka”