Izsludināts Ventspils kultūras projektu finansēšanas konkurss

1330
Autors: Ventspilnieks.lv
Autors: Ventspilnieks.lv

Ventspils Kultūras centrs izsludinājis 2017.gada Ventspils pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa pirmo kārtu.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus kultūras projektus un veicināt visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību, kultūrizglītību un kultūras mantojuma saglabāšanu. Finansiālais atbalsts paredzēts Ventspils pilsētai nozīmīgiem kultūras projektiem vizuālās mākslas, mūzikas, dejas, teātra mākslas, izdevējdarbības, kino, foto, rakstniecības, vides kultūras u.c. kultūras nozarēs.

Atbilstoši konkursa nolikumam maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro. Pretendentam ir jānodrošina līdzfinansējums ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Konkursam var pieteikt projektus, ko plānots īstenot līdz 2017.gada 31. decembrim. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils Kultūras centra mājaslapā vai arī saņemt to klātienē Ventspils Kultūras centra 35.kabinetā.

Pieteikumus Ventspils Kultūras centrā var iesniegt līdz 2017.gada 17.janvāra plkst.17.