Izstrādās trīs interaktīvas grīdas spēles bērniem

1838

Ventspils pilsētas pašvaldības informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu konkursa pirmajā kārtā viens no atbalstu saņēmušajiem uzņēmumiem ir SIA Aspired, kas izstrādās trīs interaktīvas grīdas spēles, kas papildinās mācību procesu un ļaus skolēniem efektīvāk apgūt programmēšanu.

SIA Aspired projekta kopējās izmaksas ir 11 636 eiro, no tā pašvaldības līdzfinansējums būs 9308 eiro. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt trīs grīdas spēles, kas ietvers zinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas pamatprincipus (STEM), saistot tos ar IKT nozari, lai skolu jaunatne veiksmīgāk mācītos programmēšanas pamatus un attīstītu loģiskās un kritiskās domāšanas prasmes.

Katra izstrādātā grīdas spēle paredzēta konkrētai skolēnu grupai.

1.–4.klašu grupai grīdas spēle Augļu labirints palīdzēs inovatīvi un radoši apgūt programmēšanas pamatus, izmantojot algoritmus, 5.–9.klašu grupai grīdas spēle Kodu pavēlnieks attīstīs un nostiprinās programmēšanas, kodēšanas un loģiskās domāšanas prasmes, bet 10.–12.klašu grupai grīdas spēle Veiksmīgais lauksaimnieks iemācīs jauniešiem, ka programmēšana nav nekas sarežģīts, kā arī izprast tās būtību, veicot aritmētiskas darbības.

Uzņēmums darbojas Ventspilī un jau vairākus gadus ir viens no vadošajiem tehniski radošo darbnīcu, kas klasificējamas kā starpdisciplināri praktiskie darbi un aktivitātes, izstrādātājs un organizētājs Latvijā. Tehniski radošās darbnīcas uzņēmums Latvijā piedāvā jau no 2013.gada un šobrīd to klāsts ir vairāk nekā 20, kas galvenokārt izstrādātas ķīmijas, fizikas, mehānikas, aerodinamikas un klimata pārmaiņu novirzienos.