Vienojas par vienkāršotu preču pārvadājumu sertifikātu saņemšanu

1324

Lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus, Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvija Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) pēc Kurzemes padomes iniciatīvas un vairākkārtējām sarunām ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldi un Finanšu ministriju (FM) panākusi vienošanos par atvieglotu preču pārvadājumu sertifikāta EUR.1 saņemšanas kārtību, efektīva eksporta nodrošināšanai Kurzemē strādājošajiem uzņēmējiem.

Pārvadājumu sertifikāts EUR.1 ir viens no eksportētāju preču izcelsmi apliecinošajiem dokumentiem, ko izdod muitas dienesti pēc rakstiska pieteikuma, lai pārbaudītu ražojumu noteiktas izcelsmes statusu. No 2016. gada sākuma par to atbildīgas bija VID Muitas pārvaldes Rīgā un Daugavpilī, pieņemot uzņēmēju pieteikumus klātienē. Līdz ar to tika ievērojami sarežģīta eksportējošo Kurzemes reģionu uzņēmumu darbība un lieki tērēti resursi, jo nācās mērot ceļu  uz Rīgu.

Vēršoties atbildīgajās iestādēs, LTRK panākusi vienošanos par vienkāršotu dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtību, kur jaunie noteikumi sniedz iespēju to izdarīt attālināti, nosūtot elektroniski Muitas pārvaldei Rīgā. Speciālists tos izskata tajā pašā dienā un sniedz informāciju Liepājas vai Ventspils lietvedībai, kur eksportējošajam uzņēmumam ir iespēja saņemt jau sagatavotus dokumentus.

“Lai veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, nepieciešams rūpēties par birokrātisko šķēršļu samazināšanu, tādējādi atvieglojot uzņēmumiem darbu un netērējot lieki naudu, laiku un citus resursus. Ņemot vērā to, ka eksports ir viens no Latvijas ekonomikas veicinātājiem, tad tieši šo kompāniju darbam jābūt tādam, lai maksimāli ērti varētu darboties,” saka LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš, “šajā gadījumā jāsaka milzīgs paldies par izpratni un tūlītēju rīcību VID ģenerāldirektorei Ilzei Cīrulei, kura spēja rast risinājumu uzņēmēju problēmai.”

LTRK regulāri tiekas ar dažādu nozaru ministriju un iestāžu pārstāvjiem, lai mazinātu birokrātiskos šķēršļus uzņēmējiem un risinātu citas problēmas, kas skar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu.