Jūrkalnes dabas un atpūtas parkā plāno pilnveidot tur esošo infrastruktūru, uzbūvējot arī vides objektu Vējturu nams, nolēmuši novada pašvaldības deputāti.

Atbalstot investīciju projektu par Jūrkalnes dabas un atpūtas parka infrastruktūras izveidi un pilnveidošanu, paredzēta Vējturu nama būvniecība ar iekšējo un ārējo elektroapgādi, ūdensapgādi un kanalizāciju, gājēju celiņu un piebraucamā ceļa izbūve līdz objektam, laimes akas ierīkošana un videonovērošanas sistēmas ierīkošana.

Darbi tiks veikti mājās Straumes, kas pieder Jūrkalnes Romas katoļu draudzei. Par 2,5 hektāru lielās zemes izmantošanu 2012.gadā noslēgts patapinājuma līgums, kurā noteiktais zemesgabala izmantošanas mērķis ir pašvaldības rīkotajiem publiskiem kultūras, sporta un atpūtas pasākumiem, atpūtas parka labiekārtošanai, tai skaitā ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, estrādes ēkas būvniecībai un uzturēšanai. Patapinājuma līguma termiņš ir līdz 2022.gada oktobrim. Līdz šim uz patapinājuma līguma pamata pašvaldība ir uzbūvējusi estrādi, kā arī inženierbūves un vides labiekārtojuma elementus.

Ventspils novada domes deputāti atbalstījuši lēmumu pārjaunojot 2012.gadā noslēgto patapinājuma līgumu. Paredzēts, ka apbūves tiesību termiņš būs 30 gadi un apbūves tiesības gada maksu paredzēts noteikt 1,5% apmērā no zemesgabala kadastrālās vērtības.

Autors: Ventspilnieks/LETA / Foto: LETA