No 2021. gada 1. decembra Ventspilī ir mainīta atkritumu apsaimniekošanas kārtība daudzdzīvokļu mājās, paredzot, ka iedzīvotājiem ir jāmaksā par reāli izvesto atkritumu daudzumu, nevis konstanta summa mēnesī, kā tas bija līdz šim.

Tas nozīmē, ka maksa par sadzīves atkritumu izvešanu turpmāk tiks piemērota par katru grafikā paredzēto atkritumu konteineru iztukšošanas reizi, neskatoties uz to vai tas ir piepildīts vai pustukšs. Lai nerastos šāda situācija, ka biežāk izved pustukšus, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem vai viņu pilnvarotām personām būtu ieteicams apsvērt, vai nav nepieciešams pieteikt retāku atkritumu konteineru izvešanu, tādejādi arī samazinot ikmēneša maksājumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

Šobrīd lēmumu par konteineru izvešanas grafika izmaiņām pieņēmuši vairāku dzīvojamo māju iedzīvotāji:

  • J.Neikena ielā 20 un R.Blaumaņa ielā 7 – turpmāk atkritumu izvešana paredzēta 3 x mēnesī (10. ,20. ,30. datumā);
  • Mazirbes ielā 5 – atkritumus izvedīs 1 x 2 nedēļās (otrdienā);
  • Lielajā prospektā 35 – izvešanas grafiks mainīts uz katru trešo dienu;
  • Talsu ielā 37 – esošie konteineri nomainīti uz 1 m3 ietilpības konteineru, ko izvedīs 1 x 2 nedēļās (ceturtdienā);
  • Dzelzceļnieku ielā 14 – lielās ietilpības konteiners nomainīts uz trīs 0,240 m3 ietilpības konteineriem, atbilstoši katram dzīvoklim.

Tāpat arī aicinām iedzīvotājus aktīvi šķirot atkritumus un izbērt tos speciālos dalīto atkritumu konteineros, vai arī bez maksas nodot tos šķiroto atkritumu laukumos Jēkaba ielā 47 vai Siguldas ielā 8a.

Jo mazāk atkritumu nonāks zaļajos jeb nešķiroto sadzīves atkritumu konteineros, jo mazāk būs jāmaksā par to izvešanu!

Vēršam uzmanību, ka nešķiroto sadzīves atkritumu izmešanai un liela izmēra atkritumu novietošanai drīkst izmantot tikai mājai piesaistīto konteineru novietni. Tās adrese norādīta klientiem individuāli nosūtītajā paziņojumā, kā arī izvietotas informatīvas norādes konteineru laukumos.

Atgādinām, ka maksājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu katrai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai ir atkarīgs no izvestā atkritumu apjoma.

 

24.01.2022. / Autors: PSIA “Ventspils nekustamie īpašumi” / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs