Ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests kopā ar Izglītības pārvaldi ir apzinājis un apzvanījis tās ģimenes, kuru bērni skolās līdz šim saņēma brīvpusdienas, lai informētu par ēdināšanas iespējām ģimenēm un viņu bērniem, kuriem ir trūcīgā vai maznodrošinātās ģimenes statuss. Šīm ģimenēm būs iespēja saņemt zupas virtuves pakalpojumus, informēja pašvaldībā.

Arī jebkura cita ģimene ar bērniem, kura nonākusi krīzes situācijā, aicināta sazināties ar Sociālo dienestu, lai nerastos apstākļi, kad bērniem netiek nodrošinātas pamatvajadzības. Sazināties ar sociālām darbiniecēm var pa tālruņiem 63601203 un 63601204 (Raiņa ielā 10), 63663002 (Talsu ielā 39).

Ventspils pilsētā darbojas trīs zupas virtuves – Loču ielā 8 (pirmdienās, trešdienās, piektdienās), Tārgales ielā 37 (pirmdienās, trešdienās, piektdienās) un Platajā ielā 11 (trešdienās un piektdienās).

24.03.2020 / Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Unsplash.com