Kultūras centrs izsludina jauniešu projektu finansēšanas konkursu

1416

Ventspils Kultūras centrs izsludinājis Ventspils pilsētas jauniešu brīvā laika pavadīšanas un aktīvas atpūtas veicināšanas projektu 2017.gada finansēšanas konkursa pirmo kārtu.

Paredzamā līgumu izpildes vieta un laiks ir Ventspils pilsēta līdz 2018.gada 31.maijam.

Pieteikumus jāiesniedz Ventspils pilsētas domes Kultūras centrā līdz 15.februārim.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt Ventspils pilsētai nozīmīgus projektus, kas veicina un popularizē Ventspils pilsētas jauniešu aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas un to attīstību. Pretendēt uz konkursa finansējumu var jebkura juridiska persona (nevalstiskas sabiedriskas organizācijas, komersanti, pašvaldību un valsts iestādes, to kapitālsabiedrības u.c.), kā arī fiziska persona, kura sasniegusi 18 gadu vecumu. Maksimālais finansējuma apjoms vienam projektam ir 1500 eiro, pie nosacījuma, ka pretendents nodrošina līdzfinansējumu iesniegtajam projektam ne mazāk kā 30% apmērā no kopējām projekta izmaksām.