Tehnikumā var kārtot ārpusformālās profesionālās izglītības atzīšanas eksāmenu

1497
Autors: Ventspilnieks.lv
Autors: Ventspilnieks.lv

Ventspils Tehnikums plāno februārī organizēt ārpusformālās profesionālās izglītības atzīšanas eksāmenus. Tos varēs nokārtot piecās specialitātēs – reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, viesnīcu pakalpojumu speciālists, ēdināšanas pakalpojumu speciālists, mehatronisko sistēmu tehniķis un automehāniķis.

Mūžizglītības koncepcijas ietvaros personas nepārtrauktas izglītošanās nepieciešamību nosaka mūsdienu mainīgie ekonomiskie apstākļi. Paralēli formālai izglītībai, kas ir strukturēta un sistēmiska izglītības programmu apguve, ko apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, sabiedrībai ir iespējas iesaistīties arī ārpus formālās (neformālās) izglītības organizētās interesēm un pieprasījumam atbilstošās izglītošanās aktivitātēs. Ārpus formālās izglītības apgūto profesionālo kompetenci veido arī personas dzīves un darba pieredzes laikā iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Pretendenta ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana notiek balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Ja cilvēks strādā kādā no iepriekšminētajām profesijām, bet nav ieguvis oficiālu izglītības apliecinošu dokumentu, tomēr vēlas, ka prasmes tiek atzītas, tad šāda eksāmena nokārtošana ļaus iegūt dokumentu, kas apliecina, ka persona ir šīs jomas profesionālis.