Pašvaldības SIA “Ventspils reiss” izcili aizvadījis kvalitātes vadības sistēmas ikgadējo uzraudzības auditu, kura rezultāti apliecina ne tikai uzņēmuma darbības atbilstību 4 starptautiski atzītiem standartiem, bet arī katra darbinieka ikdienas veikuma nozīmību.

Audita galvenais mērķis bija pārliecināties par ikdienas darba atbilstību četru starptautisku standartu ISO 9001:20015 (kvalitātes vadība), ISO 14001:2015 (vides pārvaldība),  ISO 50001:2011 (energopārvaldība) un OHSAS 18001:2007 (darba drošības pārvaldība),  kā arī  normatīvajos aktos un līgumos noteiktajām prasībām, un arī sniegt ieteikumus turpmākajam darbam. To veica starptautiski atzīta sertifikācijas institūcija Det Norske Veritas, ar kuru uzņēmums sadarbojas jau daudzus gadus. Pirmsaudita sarunās auditori atgādināja, ka viņi labi pazīst uzņēmumu un gadu gaitā ir varējuši sekot līdzi tā  attīstībai un izaugsmei dažādās jomās. Tika norādīts, ka, gatavojoties nākamajiem auditiem,  būs jāanalizē arī tas, kā uzņēmuma darbība kopumā ietekmē globālo sasilšanu.

Tā kā no 1.jūlija uzsākti pārvadājumi atbilstoši jaunajam ilgtermiņa līgumam un ievērojami pieaudzis darba apjoms, tad šī audita prioritāte bija novērtēt visa uzņēmuma, tajā skaitā, autoostas, gatavību tā izpildei un aktuālo problēmu risināšanai. Audita procesā tika auditēta gan dokumentācija, notika pārrunas ar uzņēmuma vadību un gan visu struktūrvienību darbiniekiem.

Rezultātā auditori pauda, ka guvuši apstiprinājumu tam, ka, pieaugot darba apjomam un intensitātei, uzņēmums spēj nodrošināt visus nepieciešamos procesus. Tāpat tika pausts, ka auditori guvuši apliecinājumu tam, ka uzņēmuma vadības sistēma tiek uzturēta un regulāri pilnveidota, izvirzot jaunus uzdevumus un mērķus, vienlaicīgi stingri kontrolējot to izpildi.

Noslēguma sarunās auditori pozitīvi novērtēja uzņēmumā veiktās preventīvās darbības, lai nodrošinātu drošu pakalpojumu, piemēram, regulāri iesaistot darbiniekus dažādās teorētiskās un praktiskās apmācībās, aktualizējot zināšanas Ceļu Satiksmes noteikumos un veicot regulāri kontroli par to, uzliekot autobusu vadītājiem par pienākumu katru gadu nokārtot teorētisko testu, veicot savlaicīgas autobusu tehniskās apkopes un remontus u.c.. Pozitīvu vērtējumu izpelnījās autobusu parka atjaunošana, jo šobrīd vidējais autobusu parks vecums ir mazāks nekā 4 gadi.

Īpaši pozitīvi tika novērtēta tīrība un kartība, kas valda uzņēmuma bāzē un īpaši – remontzonā. Auditorprāt, tas liecina par augstu iekšējo darba kultūru. Audita laikā netika konstatēta neviena nozīmīga neatbilstība, un noslēgumā tika sniegti daži ieteikumi turpmākās darbības uzlabošanai.

Lai arī sākotnēji var šķist, ka kvalitātes vadības sistēma un darba organizācijas atbilstība starptautiskiem standartiem ir tikai uzņēmuma iekšējā lieta un nekādā veidā neietekmē pasažierus, tomēr auditori uzsvēra tieši pretējo, sakot, ka tas ir priekšnoteikums kvalitatīvam, drošam un videi draudzīgam pakalpojumam, kā arī veiksmīgai saimnieciskajai darbībai.

Kvalitātes vadības sistēma, kas uzņēmumā ieviesta jau 2008.gadā un iepriekš resertficēta 4 reizes – 2011., 2014., 2017. un 2020. gadā. Šobrīd tā aptver 4 būtiskas jomas: kvalitātes vadību, vides pārvaldību, darba drošību un energopārvaldību.

 

9.07.2024. / Autors: Ventspils reiss / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs