Laba ziņa ventspilniekiem. Darbu sāk Biedrība “Ventspils uzplaukumam”

2037

“Latvijas sociālās realitātes aina skaitļos viennozīmīgi norāda uz to, ka Latvija grimst nabadzībā,” tik skaudrus vārdus tikai pirms pusgada teica tiesībsargs Juris Jansons. Pēc Tiesībsarga biroja datiem nabadzības riskam un sociālajai atstumtībai mūsu valstī ir pakļauti 606 000 jeb 31% iedzīvotāju, Latvijā ir viena no lielākajām atšķirībām starp valsts turīgāko un trūcīgāko iedzīvotāju ienākumiem, 70% Latvijas pensionāru saņem pensiju, kas nav lielāka par 300 eiro mēnesī.

Šim uzskaitījumam var pievienot to, ka neskaitāmu smagu saslimšanu gadījumos naudu ārstēšanās vajadzībām dažādās akcijās saziedo Latvijas cilvēki, ir bērni, kuri rotaļlietas saņem vien tad, kad kāds tās ir ziedojis, ir daudzi talantīgi jaunieši, kuri savus talantus spēj attīstīt vien pateicoties labdarības organizāciju atbalstam. “Gadu no gada, uzklausot iedzīvotājus klātienē un vērtējot iedzīvotāju iesniegumu saturu, es nonāku pie skaudra secinājuma, ka Latvijas lielākā problēma ir nabadzība. Nabadzība, pie kuras lielākā daļa iedzīvotāju paši nemaz nav vainojami,” tā  tiesībsargs. Ja kāds uzskata, ka bagātā Ventspils, kura pēc uzkrāto ārvalstu tiešo investīciju apjoma uz vienu iedzīvotāju starp lielajām pilsētām ierindojas otrajā vietā aiz Rīgas ir izņēmums, viņš maldās.

Tādēļ Ventspilnieks.lv uzskata, ka pagājušās nedēļas nozīmīgākais notikums pilsētā bija Biedrības “Ventspils uzplaukumam” biroja atklāšana. Jo šīs Biedrības mērķis ir atbalstīt tos, kuri nonākuši grūtībās, neatkarīgi no tā, kāda palīdzība līdz tam ir vai nav saņemta. Biedrība uzklausīs katru, kurš vērsīsies pie tās pēc palīdzības un  ikviens gadījums tiks rūpīgi izvērtēts. Tā Ventspilij un ventspilniekiem ir ļoti laba ziņa. Galvenokārt tādēļ, ka Biedrība vēl pirms oficiālās sava biroja atvēršanas kopš gada sākuma jau paveikusi daudzas labas lietas.  Minēsim vien dažās no tām – septiņām ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, nodrošināti nepieciešamie medicīniskie un citi pakalpojumi. Sniegts arī materiāls atbalsts Ventspils pansionātam Selga un nodibinājumam Žēlsirdības māja, kā arī palīdzēts bērnu futbola komandai ar nepieciešamo sporta inventāru un uzsākta sadarbība ar dzīvnieku patversmēm. Tas ne tuvu nav viss – patlaban Biedrība aktīvi strādā  vēl pie vairākiem atbalsta un palīdzības pasākumiem. Ieskatam par dažiem no tiem. Pateicoties Biedrības finansiālajam atbalstam šovasar notiks divas nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām; tiks organizēts pasākums PAUZE ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām, tādējādi sniedzot iespēju īpašo bērnu ģimenēm izbaudīt atelpas brīdi no sarežģītās ikdienas. Materiāli tiks atbalstīts arī krīzes centrs Paspārne un biedrības Spēkuguns dienas centrs Smaile. Vēl plānots plašs atbalsts jauniešu un profesionālajam sportam, kā arī Start-up projektiem jauniešu piesaistei uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Viens no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem labdarības organizāciju īstenoto palīdzības un atbalsta pasākumu kontekstā ir – kas par to visu maksā? Pateicoties kādu uzņēmumu un privātpersonu atbalstam daudzu cilvēku dzīves kļuvušas gaišākas?

Par Ventspili var teikt, ka labdarības projekti mūsu pilsētā finansiāli atbalstīti jau daudzu gadu garumā. Par to ventspilnieki var pateikties virknei Ventspils ostā strādājošu komercsabiedrību, tai skaitā AS Ventbunkers, AS Baltijas ekspresis, AS Unifreight Logistics, AS Ventspils tirdzniecības osta, AS Kālija parks un vēl citām. Katru gadu uzņēmēji ziedojuši daļu no savas peļņas, nevis to sadalot dividendēs, bet nesavtīgi palīdzot tiem, kuriem palīdzība tai brīdī bijusi nepieciešama visvairāk. Ir palīdzēts ģimenēm, kurās ir bērni ar speciālām vajadzībām, materiāli nodrošinot vasaras nometnes, sniegta plaša finansiāla palīdzība Bērnu slimnīcas fondam, kā arī atsevišķām ģimenēm, lai nodrošinātu medicīnisko palīdzību ārkārtas nepieciešamības gadījumos. Materiāli palīdzēts gan augstas klases profesionālajiem sportistiem, gan bērnu un jauniešu sportam, sniegts liels materiāls atbalsts dzīvnieku patversmēm un citādi līdzēts tiem, kuriem palīdzība bijusi patiešām vajadzīga. Taču ne vienmēr bijis viegli izvērtēt palīdzības lūgumus, tādēļ uzņēmēji apvienojuši labdarībai paredzētos resursus, un Biedrība Ventspils uzplaukumam kļuvusi par to instrumentu, ar kura palīdzību ātri un efektīvi izvērtēt un izlietot ziedojumiem piešķirtos līdzekļus vislabākajā veidā.

Biedrībai ir vairāki darbības virzieni, un ikviens vērsts uz to, lai Ventspils patiešām būtu pilsēta, kurā cilvēki var justies droši par savu rītdienu, un nebaidīties, ka grūtā brīdī nāksies deldēt pret viņu bēdu vienaldzīgu ierēdņu kabinetu sliekšņus.

Vislabāk par Biedrības iecerēm un darbību runā tās mērķu uzskaitījums:

  • Ventspilī un Kurzemē dzīvojošo personu vajadzību apzināšana (apkopojot statistikas datus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma personām, audžuģimenēm, cilvēkiem ar atkarības problēmām un citām sociāli maz aizsargātām personu grupām);
  • palīdzības sniegšana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma personām, audžuģimenēm, cilvēkiem ar atkarības problēmām un citām sociāli maz aizsargātām personu grupām;
  • atbalsts personām, kuras nonākušas pēkšņas krīzes situācijās;
  • sabiedrības garīgās un fiziskās veselības popularizācija;
  • atbalsts profesionālajam un amatieru sportam;
  • atbalsts bērnu un jauniešu apmācību ciklu organizācijā, lai veicinātu un motivētu aktīvai darbībai nākotnes karjeras izaugsmē un iesaistīšanos sabiedriskajās aktivitātēs;
  • dzīvnieku tiesību aizsardzība un aprūpe;
  • ārpus Latvijas dzīvojošo tautiešu nacionālās identitātes un saiknes ar dzimteni saglabāšanas veicināšana;
  • Latvijas kultūras un mākslas popularizēšana pasaulē.

Biedrība ir  atvērta arī  citiem projektiem, izaicinājumiem un sociālām aktivitātēm.

Ventspils ir skaista pilsēta. Tīra, spoža, sakopta. Daudz darba ir ieguldīts, lai mūsu pilsēta būtu pieejama cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, daudzi projekti ir attīstības stadijā. Vien cilvēku  acīs reizēm pietrūkst uguntiņas un smaida…  Biedrības mērķis ir veicināt to, lai mēs kļūtu aktīvāki un līdzdarbotos, lai cilvēki pilsētā justos labi.

Biedrības birojs savas durvis apmeklētājiem vēris 2017. gada 5.aprīlī. Ikvienam ir iespēja atnākt Saules ielā 19 katru dienu no 10.00  – 17.00, izņemot svētdienās.

Autors: Ventspilnieks.lv