Latvijā nabadzības riskam pakļauti vairāk nekā piektdaļa iedzīvotāju

1216

Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 424 tūkstoši jeb 21,8% iedzīvotāju – par 0,7 procentpunktiem mazāk nekā 2014.gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aizvadītā gadā veiktā apsekojuma dati.

Pārvalde vēsta, ka samazinājies dziļai materiālajai nenodrošinātībai pakļauto iedzīvotāju īpatsvars – no 16,4% 2015.gadā līdz 12,8% 2016.gadā.

2015.gadā, palielinoties iedzīvotāju rīcībā esošajiem ienākumiem, ir pieaudzis arī nabadzības riska slieksnis – līdz 318 eiro mēnesī (2014.gadā – 291 eiro mēnesī). 2015.gadā nabadzības riskam bija pakļauti 21,8% Latvijas iedzīvotāju, kuru ekvivalentie rīcībā esošie (neto) ienākumi bija mazāki par 318 eiro mēnesī.

Salīdzinājumā ar 2014.gadu nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvars ir samazinājies par 0,7 procentpunktiem. CSP skaidro, ka to veicināja minimālās algas paaugstinājums par 12,5% līdz 360 eiro mēnesī, nodarbinātības pieaugums, tai skaitā jauniešu, pirmspensijas un pensijas vecuma iedzīvotāju vidū, kā arī ar ģimeni un bērniem saistīto pabalstu palielināšanās aptuveni par trešdaļu, bet kavēja salīdzinoši lēns vecuma pensijas piegums (vidēji par 2,7% 2015.gadā).

2015.gadā par 3,5 procentpunktiem palielinājies iedzīvotāju īpatsvars vecuma grupā virs 65 gadiem, kuri pakļauti nabadzības riskam (no 34,6% 2014.gadā līdz 38,1% 2015.gadā). Ja persona vecumā virs 65 gadiem dzīvo viena pati, tad nabadzības risks pieauga vēl straujāk – no 67,4% 2014.gadā līdz 74% 2015.gadā, liecina pārvaldes dati.

Gada laikā par 4,6 procentpunktiem samazinājies nabadzības riskam pakļauto bērnu īpatsvars un saruka līdz 18,6% 2015.gadā (23,2% 2014.gadā). Mājsaimniecībās, kurās apgādībā esošos bērnus audzina tikai viens no vecākiem, nabadzības risks joprojām ir augsts un sasniedza 34,4% 2015.gadā. Ievērojami (par deviņiem procentpunktiem) samazinājies nabadzības risks mājsaimniecībās, kurās divi pieaugušie audzina trīs vai vairāk bērnus – no 34,5% 2014.gadā līdz 25,5% 2015.gadā.

Nabadzības risks ir ievērojami zemāks mājsaimniecībās, kurās divi pieaugušie audzina vienu bērnu, vai mājsaimniecībās, kurās divi pieaugušie audzina divus bērnus – attiecīgi 11,2% un 14,7%.

Katru gadu ļoti augstam nabadzības riskam (virs 50%, izņemot 2009.gadu – 47,9%) ir pakļauti bezdarbnieki, un 2015.gadā rādītājs sasniedza 55,7%. Strauji pieaudzis pensionāru nabadzības risks – līdz 41,9% 2015.gadā salīdzinājumā ar 36,7% 2014.gadā.

2015.gadā līdz 8,3% ir samazinājies nodarbināto personu nabadzības risks (2014.gadā – 9,2%).