Lielākā daļa jeb 65% mobilo telefonu lietotāju Latvijā zina, ka savu laiku nokalpojušos mobilos tālruņus var nodot pārstrādei un tādējādi ierobežot videi nodarīto kaitējumu, tomēr tikai 4% tā rīkojas arī realitātē. Par to liecina Latvijas Mobilā Telefona (LMT) veiktās aptaujas rezultāti.

Šobrīd 86% mobilo tālruņu lietotāju mājās ir vismaz viens vecs tālrunis, kas ikdienā netiek izmantots. Zīmīgi, ka, jo biežāk tiek mainīti mobilie tālruņi, jo lielāki neizmantoto telefonu krājumi atrodami lietotāju mājokļos. Lielākoties pēc jaunas sakaru ierīces iegādes vecais, nolietotais tālrunis tiek paturēts lietotāja īpašumā, cerot, ka kādreiz tas vēl noderēs.

Mobilie tālruņi, tāpat kā citas elektriskās ierīces, satur cilvēkam un videi kaitīgas vielas, tādēļ tās nedrīkst izmest sadzīves atkritumiem paredzētajos atkritumu konteineros, bet jānodod pārstrādei tam paredzētās vietās. Tiek lēsts, ka, pārstrādājot 731 mobilo telefonu, tiek samazināts kaitīgo izmešu daudzums atmosfērā, kas līdzvērtīgs tam daudzumam, ko viena automašīna rada gada laikā, bet 5000 telefonu pārstrāde var ietaupīt tikpat daudz enerģijas, cik viena mājsaimniecība patērē gada laikā.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA