Lai attīstītu un stiprinātu divpusējo profesionālo sadarbību, Latvijas Stividorkompāniju asociācija (LSA) pagājušajā nedēļā parakstīja sadarbības memorandu ar Krievijas Federācijas Transporta ministrijas izveidoto nekomerciālo organizāciju “Starptautiskā Transporta koridoru direkcija” (STKD).

Memorands tika parakstīts Krievijas transporta nozares nozīmīgākā ikgadējā pasākuma “Transporta nedēļa 2021” laikā, kurā zem zīmola “Vialatvija” piedalījās arī Latvijas un Ventspils uzņēmēji. Parakstot memorandu, puses piekritušas attīstīt un stiprināt divpusējo profesionālo sadarbību, pētot un analizējot modernās tendences tranzīta un loģistikas biznesa attīstībā, ostu darbībā, kā arī starptautisko transporta ceļu attīstībā. Tāpat puses apņēmušās savstarpēji apmainīties ar informāciju.

Memoranda mērķu īstenošanai Latvijas un Krievijas pārstāvji iezīmējuši sekojošus sadarbības pamatvirzienus: informācijas apmaiņu par projektiem, kuros piedalās abas puses, tai skaitā par Paneiropas transporta koridoru un starptautiskā transporta koridora “Ziemeļi–Dienvidi” attīstību, piedalīšanos ekspertu darba grupās par tranzīta un loģistikas biznesa attīstības jautājumiem, kā arī par ostu darbību un starptautiskajiem transporta koridoru jautājumiem. Tāpat Latvijas un Krievijas pārstāvji, savstarpēji saskaņojot, piedalīsies arī citos kopīgos projektos.

Šobrīd LSA ir pārstāvēta liela daļa nozarē strādājošo stividorkompāniju, kā arī Rīgas brīvostas un Liepājas SEZ pārvaldes. Kā laikrakstam “Ventspilnieks.lv” pastāstīja LSA padomes loceklis Ivars Landmanis, pašlaik biedrībā ir apvienojušās vairāk nekā četrdesmit ostās strādājošas kompānijas – stividori, dzelzceļa kravu pārvadātājs un citi ar nozari saistīti komersanti, kas pārstāv gan vietējo, gan ārvalstu kapitālu. “Šīs kompānijas nodarbina teju piecus tūkstošus darbinieku, un to kopējais gada apgrozījums ir apmēram viens miljards eiro. Paredzams, ka tuvākajā laikā LSA iesaistīto kompāniju skaits turpinās pieaugt un tās aptvers praktiski visas Latvijas lielajās ostās strādājošās stividorkompānijas,” saka Ivars Landmanis.

Tāpat LSA padomes loceklis uzsvēra, ka asociācija tiek veidota kā klastera tipa organizācija, kura, sadarbojoties ar citām Latvijas lielajām nozarēm, attīstīs modernus un peļņu nesošus produktus un pakalpojumus gan ostās, gan ārpus tām. “Dalība LSA nozarē strādājošajiem uzņēmējiem sniedz lieliskas iespējas savstarpējai sadarbībai, kā arī ļauj samazināt biznesa un ģeopolitiskos riskus, tādējādi sekmējot uzņēmumu attīstību,” uzsver Ivars Landmanis.

Lai arī Rīgas un Liepājas ostas jau iesaistījušās LSA darbībā, Ventspils Brīvostas pārvalde par dalību asociācijā joprojām turpina domāt, un īsti nav skaidrs, vai VBP ir ieinteresēta nozares kopējā attīstībā, vai vēlas ieņemt “vērotāja no malas” lomu. Savukārt LSA padomes loceklis Āris Ozoliņš, kurš asociācijā pārstāv Liepāju, portālam irliepaja.lv atzinis, ka asociācija būs “ļoti jaudīga nozares organizācija, ko nevarēs ignorēt ne ministri, ne valdība, ne Saeima”.

Pēc Ozoliņa teiktā tuvākajā laikā LSA grasoties pievienoties arī Mazo ostu asociācija Jāņa Megņa vadībā, kā arī VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Latvijas Stividorkompāniju asociācijas izveidi atbalstījis arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits. Kā ministrs šovasar pauda intervijā “Ventspilnieks.lv”: “Esmu iepriecināts, ka uzņēmēji, kuri strādā trijās lielajās ostās, beidzot ir izveidojuši kopīgu pārstāvniecību. Turklāt, kā redzams, ar profesionālu menedžmentu un ar skaidru domu, ko vēlas panākt. Beidzot Satiksmes ministrijai ir ļoti labs sarunu partneris. Esmu to pārrunājis ar LDz un ostu pārvalžu vadību, aicinot sadarboties ar jauno organizāciju. Manuprāt, ostu pārvaldēm ir vērts tajā iesaistīties kā asociētiem partneriem. Tāpat tai vajadzētu pievienoties ne tikai ostās strādājošajiem, bet arī privātajiem dzelzceļa pārvadātājiem un citiem, kuri strādā tranzīta koridorā.”

 

30.11.2021. / Autors: Ilona Bērziņa, Elizabete Mežule / Foto: Publicitātes, Ventspilnieks.lv arhīvs