Kopš pagājušās nedēļas nogales Ventspils pilsētā savu darbību atsāka pieaugušo nakts patversme, kas atrodas Fabrikas ielā 2 un darbojas jau vairākus gadus, sadarbojoties Latvijas Samariešu apvienībai un Ventspils pilsētas pašvaldībai.

Kā norādīja pašvaldībā, patversme nodrošina saviem klientiem naktsmītni, īslaicīgu sociālo aprūpi, sociālo un psiholoģisko rehabilitāciju, ēdināšanu, personiskās higiēnas iespējas, kā arī apģērbu, ko ziedojuši ventspilnieki un Vācijas samarieši. Patversmē ir izveidota neliela bibliotēka, ir pieejami preses izdevumi.

Ventspils nakts patversmes telpās var uzņemt 30 cilvēkus, savukārt iestājoties īpaši aukstam laikam, nakts patversmes telpās iespējams izmitināt līdz pat 40 personām.

Telpas ir pielāgotas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Ja nepieciešams, iemītnieki var saņemt konsultācijas un palīdzību sociālo jautājumu risināšanā. Sadarbojoties ar Ventspils Sociālo dienestu, tiek veidota klientu datu bāze un meklēti problēmu risinājumi. Sociālie darbinieki klientiem palīdz rast motivāciju meklēt darbu un iekļauties sabiedrībā. Patversmes mērķis ir palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši krīzes situācijā atgūt psiholoģisku un sociālu stabilitāti, veicināt viņu iekļaušanos sabiedrības dzīvē, kā arī mazināt bezpajumtnieku problēmu Ventspilī. Liela daļa patversmes klientu ir cilvēki bez noteiktas dzīvesvietas, norāda Samariešu apvienība.

Šomēnes patversme darbosies laikā no plkst.20 līdz 8, bet aukstākā laikā – jau no plkst.18.

Viena bezpajumtnieka izmitināšana, ieskaitot ēdināšanas pakalpojumus, Ventspils pašvaldībai dienā izmaksā 8,63 eiro. Daļu no šīs summas ir jāsedz arī pašam bezpajumtniekam.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: LETA