Lielās pilsētas aicina premjeru veicināt Latvijā industrializāciju

1312
Foto: Zane Bitere/LETA
Foto: Zane Bitere/LETA

Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA) ir nosūtījusi vēstuli Ministru prezidentam Mārim Kučinskim ar aicinājumu rast risinājumus, kādā veidā sniegt finansiālu atbalstu alternatīvās ekonomikas attīstības un industrializācijas veicināšanai Latvijā.

LLPA publiskajā aicinājumā aicina Ministru prezidentu izvērtēt iespējas veidot Attīstības fondu rūpniecisko ēku izveidošanai, piešķirot to īstenošanai finansējumu, kā arī LLPA ierosina papildu finansiālā atbalsta nodrošināšanai 2018.gadam izvērtēt 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības (ES) fondu pārdali, palielināt ES fondu finansējuma novirzīšanu rūpniecisko ēku būvniecībai.

“Lielās pilsētas uzskata, ka ekonomikas attīstības projektu īstenošanai, kas sniegtu pozitīvu pienesumu visai Latvijas tautsaimniecībai, ir nepieciešami kompleksi atbalsta instrumenti – ne tikai kredītresursu pieejamība, bet arī finansiāls atbalsts, tostarp no valsts,” norāda LLPA izpilddirektors Viktors Valainis.

Tāpat LLPA norāda, ka risinot jautājumu par ekonomiskās aktivitātes attīstību, svarīgs ir investīciju piesaistes faktors, kas tālāk ietekmē arī teritoriju attīstības iespējas un iedzīvotāju labklājības veicināšanu, taču tā īstenošanai nepieciešams palielināt pilsētu finansiālo kapacitāti. Lielo pilsētu pieredze liecina, ka investoru piesaistē ļoti būtisks aspekts ir tieši infrastruktūra un tas, vai ir iespēja piedāvāt izmantošanai rūpnieciskās ēkas. Diemžēl ražošanas infrastruktūras nodrošināšanai finansiālais segums pašvaldībām ir nepietiekošs.

Vēstulē Ministru prezidentam LLPA vērš uzmanību uz to, ka uz Ministru kabineta noteikumu bāzes būtu iespēja atbalstīt rūpnieciskos projektus pašvaldībās, tomēr to ieviešanai līdz šim nav piešķirts finansējums, tāpat ES fondos pastāv ierobežojumi esošajos atbalsta instrumentos pašvaldībām, proti, ir ierobežotas iespējas atbalstīt lielos komersantus un nav iespēja kombinēt pašvaldību projektos atbalstu infrastruktūrai un iekārtām apstrādes rūpniecībai.

Latvijas Lielo pilsētu asociācija dibināta 2001.gada 23.augustā, lai veidotu ciešāku sadarbību ekonomisko, saimniecisko kontaktu un kultūras jomā starp Latvijas lielo pilsētu pašvaldībām. LLPA apvieno deviņas lielākās Latvijas pilsētas – Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Ventspils, Valmiera un Jēkabpils.