Jūlijā Ventspils brīvostas pārvalde sākusi pēdējo gadu vērienīgākā vides attīrīšanas projekta īstenošanu Ventspilī. Trīs gadu laikā paredzēts no vēsturiskā naftas produktu piesārņojuma attīrīt bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa “Ūdeka” teritoriju un naftas maģistrālo cauruļvadu trases teritoriju, tā pārtraucot arī  piesārņojuma tālāku izplatīšanos. Projekta kopējā vērtība ir vairāk nekā 5 miljoni eiro. 

Attīrāmās teritorijas – pašvaldības SIA “Ūdeka” bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija Dzintaru ielā 68 un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trases teritorijas daļa Dzintaru ielā 52c – atrodas Ventspils ziemeļu daļā tikai 30 līdz dažu simtu metru attālumā no Baltijas jūras krasta un Ventspils ostas Ziemeļu mola. Sanācijas teritorijas īpašnieks ir Ventspils pilsētas pašvaldība, bet abi īpašumi nodoti valdījumā Ventspils brīvostas pārvaldei.

Pielietojot ilgtspējīgas attīrīšanas tehnoloģijas, tiks likvidēta piesārņotās teritorijas grunts masīvā esošo brīvo naftas produktu frakcija un paralēli Baltijas jūras krasta zonai aptuveni 300 metru garumā piesārņotajā teritorijā tiks ierīkota filtrējošas – attīrošas barjeras sistēma, kas nodrošinās piesārņotā gruntsūdens migrācijas pārtraukšanu Baltijas jūras virzienā, pilnībā novēršot jūras akvatorijas piesārņojuma riskus. Papildus sanācijas darbiem tiks īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa, paaugstinot sabiedrības izpratni par aktuāliem vides un klimata jautājumiem.

Ventspils ostas teritorijai attīstoties pēc Otrā pasaules kara, tika būvēti naftas un ķīmisko kravu pārkraušanas termināļi – Ventspils naftas pārsūknēšanas bāze, Ventspils pieostas rūpnīca. Līdztekus tām darbojās Padomju armijas tanku poligons. Ir informācija, ka vairākkārtējas degvielas noplūdes bijušas tanku poligona darbības laikā.  Arī bieži naftas pārsūknēšanas bāzes cauruļvadu plīsumi cauruļvadu trasē konstatēti jau kopš pašiem naftas pārsūknēšanas bāzes darbības pirmsākumiem 1961. gadā. Savukārt astoņdesmitajos gados konstatēts to cēlonis – nepietiekama cauruļvadu metināšanas kvalitāte. Ņemot vērā, ka piesārņotā teritorija atrodas ļoti tuvu Baltijas jūras krastam, kā arī Ventas upei tad applūšanas gadījumā pastāv iespēja, ka piesārņojums var nekontrolēti izplatīties un apdraudēt piekrasti, Baltijas jūras ūdeņus un cilvēku veselību.

14.jūlijā tika parakstīts līgums starp Ventspils brīvostas pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), kas apsaimnieko Norvēģijas grantu vides un klimata programmas atklāto konkursu “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana”, par projekta “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī – bijusī NAI “Ūdeka” (Kad.Nr. 27000290133) teritorija un naftas produktu maģistrālo cauruļvadu trase (Kad. Nr. 27000290007) – sanācija” īstenošanu sadarbībā ar Norvēģijas partneri  nodibinājumu “International Development Norway AS” un Latvijas projekta partneri  nodibinājumu “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”. Projekta īstenošanas periods ir no 2021.gada 1.jūlija līdz 2024.gada 30.aprīlim. Projekta budžets ir 5 117 000 eiro. Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 4 349 450 eiro. 

 

20.07.2021. / Autors: Ventspils Brīvostas pārvalde / Foto: Ventspils Brīvostas pārvalde