Pamatojoties uz to, ka Luminor bankas Latvijas filiāles veic klientu datu pārcelšanu uz vienotu Luminor sistēmu un turpmāk bankas kontu numuri nesaturēs simbolus NDEA, bet RIKO, mainās mājdzīvnieku reģistrācijas bankas kods, un konta Nr. Turpmāk samaksu var veikt:

1.Skaidrā naudā, ierodoties p/i “Komunālā pārvalde” Užavas ielā 8, 3. stāvā. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti: personu apliecinošs dokuments; invalīdam invaliditātes apliecība; dzīvnieku vakcinācijas apliecība.

2.Ar pārskaitījumu internetbankā:

​Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Reģ.Nr.90000088935

Luminor Bank AS kontā, konta Nr.: LV27RIKO0000083631564

Maksājuma uzdevumā norādīt: mājas adresi, reģistrācijas Nr. (ja tāds ir).

Mājdzīvnieka nodevas cena (suņi 5.50 EUR, kaķi 1.40 EUR).

27.07.2020. / Autors: P/i “Komunālā pārvalde” / Foto: Pixabay