Lai gādātu par satiksmes drošību Ventas tilta seguma atjaunošanas laikā, no 19.jūlija līdz būvdarbu beigām auto satiksme pār Ventas tiltu tiks organizēta vienā virzienā, tas ir – no Pārventas jeb Rīgas puses uz pilsētas centrālo daļu. Pretējā virzienā satiksme tiks novirzīta pa Apvedtiltu.  

Jūnijā pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma SIA “CTB” uzsāka Ventas tilta seguma virskārtas atjaunošanas darbus. Viens no sarežģītākajiem darbiem atjaunošanas procesā ir tilta deformācijas šuvju nomaiņa. Būvdarbu izpildes laikā būvnieki konstatējuši, ka deformācijas šuvju nojaukšanas darbiem ir nepieciešama lielāka darbu zona, nekā sākotnēji plānots, kas var radīt darbu izpildes un transporta kustības drošību apdraudošas situācijas. Lai to nepieļautu, pieņemts lēmums mainīt satiksmes organizāciju būvdarbu laikā, autotransporta kustību Rīgas virzienā novirzot pa Apvedtiltu.

Sabiedriskajam un operatīvajam transportam tiks saglabāta iespēja šķērsot Ventas tiltu abos kustības virzienos. Ventspils brīvostas pārvalde aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un uzmanīgi sekot ceļu satiksmes norādēm par ierobežojumiem.

Ventas tiltam plānots nofrēzēt brauktuves asfaltbetona segumu un uzlikt jaunu, atjaunot segumu uz tilta paceļamās daļas metāla konstrukcijām, nomainīt tilta deformācijas šuves, apgaismojuma gaismekļus un atjaunot tilta pacelšanas informatīvos tablo. Seguma atjaunošanas darbus plānots pabeigt šī gada augustā.

Atklātajā konkursā par būvdarbu veikšanu uzvarēja SIA “CTB”. Būvdarbu līgums noslēgts par 323 488,10 eiro (bez PVN). Būvuzraudzību objektā veic SIA “Firma L4”.

Ventas tilta seguma atjaunošana ir viens no ostas pievedceļu atjaunošanas projekta posmiem.

Līdz 2023.gada beigām Ventspilī norit 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Kopējās projekta attiecināmās  izmaksas ir 19,65 miljoni eiro.  85% no attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.

 

15.07.2021. / Autors: Ventspils Brīvostas pārvalde / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs