Meža kapu jaunajā daļā atjaunota ūdens padeve

1210

Ventspils Meža kapos pabeigta jaunā 1500 metru garā ūdensvada izbūve un kapu teritorijā atjaunota ūdens padeve uzstādītajiem 15 ūdens brīvkrāniem, informē Komunālā pārvalde.

Veicot pirmās kārtas labiekārtošanas projektu, Meža kapu jaunajā daļā tika izbūvēts jauns ūdensvads un uzstādīti 11 brīvkrāni, bet esošam ūdensvadam tika piesaistīti četri brīvkrāni, tādējādi nodrošinot kapu apmeklētājiem nepārtrauktu ūdens pieejamību. Šobrīd ūdens padeve ir atjaunota un kapu apmeklētājiem tā ir pieejama jaunajos uzstādītajos brīvkrānos.

Lai kapu apmeklētāji ūdeni varētu lietot uzreiz pēc to uzstādīšanas, pagaidām vēl pilnībā nav pabeigti segumu izbūve pie ūdens brīvkrāniem, kas pakāpeniski arī tiks veikta pakārtotā secībā.

Ūdensvada izbūvei un brīvkrānu uzstādīšanas izmaksas sastādīja 57 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Autors: Ventspilnieks.lv / Foto: Komunālā pārvalde