Ceturtdien, 8. jūnijā, Ventspils novada Irbenē, teritorijā “Viraki” Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes kaujas inženieri veiks Ventspils Augstskolas īpašumā esošās ēkas demontāžu ar spridzināšanas metodi.

Ventspils Augstskola vērsās pie Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ar lūgumu sniegt atbalstu avārijas stāvoklī esošas ēkas nojaukšanā, ņemot vērā, ka armijā dien speciālisti, kuri ir īpaši apmācīti dažādu būvju un konstrukciju nojaukšanā ar kontrolētas spridzināšanas metodi. Nacionālo bruņoto spēku speciālistiem šī būs iespēja trenēt spridzināšanas spējas praksē.

Nacionālie bruņotie spēki ir parakstījuši atbilstošu vienošanos ar Ventspils Augstskolu par praktiskās apmācības organizēšanu, kuras laikā inženieri demontēs ēku.

Pirms spridzināšanas darbu īstenošanas ir veikta risku novērtēšana – analizēti laikapstākļi, apvidus un norīkoti atbilstoši kvalificēti karavīri.

Spridzināšanas darbi notiks atbilstoši  normatīvā regulējuma prasībām, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus. Ēkas nojaukšana ir saskaņota ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības būvvaldi.

Iedzīvotāju ievērībai!

Nacionālie bruņotie spēki aicina Irbenes apkārtnes iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret īslaicīgu troksni demontāžas darbu laikā.

Nojaukšanai paredzētā Ventspils Augstskolas tehniskā ēka atrodas norobežotā teritorijā, un Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde kopā ar Valsts policiju nodrošinās objekta perimetra apsardzi, lai novērstu nepiederošu personu tuvošanos.

Iespēju robežās informācija par Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un sabiedroto aktivitātēm ir pieejama Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes Facebook lapā @MehanizetaBrigade, Twitter kontā @MehanizetaBde, Instagram profilā @mehanizeta_brigade, TikTok platformā @mehanizeta_brigade un Youtube profilā @MehanizetaBrigade.

 

8.06.2023. / Autors: Nacionālie bruņotie spēki / Foto: Nacionālie bruņotie spēki