Ar 1.jūniju par Ventspils ostas kapteini kļuvis tālbraucējs kapteinis Ainārs Austrums. Savukārt pieredzējušais Ostas kapteinis Gunārs Trukšāns, kurš pildīja šos pienākumus kopš 2019.gada jūlija, turpmāk būs Ostas kapteiņa vietnieks.

Ainārs Austrums ir absolvējis Latvijas Jūras akadēmijas Kuģu vadītāju fakultāti, iegūstot profesionālo bakalaura grādu kuģu vadīšanā, un Rīgas Tehnisko universitāti, kur ieguvis profesionālo maģistra grādu transportsistēmu inženierijā.

A.Austrumam ir liela pieredze dažādos amatos darbā gan uz lieltonnāžas jēlnaftas tankkuģiem, gan uz ķīmisko kravu tankkuģiem. Pēdējos 10 gadus viņš bijis kapteinis uz lieltonnāžas jēlnaftas un naftas produktu tankkuģiem Vācijas kuģniecības kompānijā.

A. Austrumam ir arī administratīvā darba pieredze – divus gadus viņš bijis Vides Aizsardzības daļas vadītājs Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldē. 

Šī gada janvārī Ainārs Austrums sāka darbu Ventspils brīvostā Ostas kapteiņa vietnieka amatā, bet ar 1.jūniju iecelts par Ostas kapteini. Līdzšinējais ostas kapteinis Gunārs Trukšāns ir piekritis turpināt savu plašo pieredzi un zināšanas dot Ventspils ostai kapteiņa vietnieka amata pozīcijā. Interesanti, ka G.Trukšāna un A.Austruma profesionālie ceļi krustojas otro reizi – pirms 22 gadiem Austrums kā 3. stūrmanis sāka gūt kuģu vadītāja jūras pieredzi tieši uz kapteiņa Trukšāna vadītā tankkuģa “Zemgale”. Šobrīd, kad Ventspils ostas kapteiņa dienests ir jauna attīstības posma priekšā, kas saistīts ar tehniskā aprīkojuma modernizāciju un digitalizācijas procesiem, ir būtiski, ka uz “ostas kapteiņa tiltiņa” ir spēcīga komanda ar gadiem krātu pieredzi un enerģiju un jaudu mūsdienīgam un atbildīgam darbam kuģu satiksmes organizēšanā. 

 

8.06.2023. / Autors: Ventspils Brīvostas pārvalde / Foto: Ventspils Brīvostas pārvalde