Neesošā Romanovu iela, Romanovu parks un citas ielas, kuras neatrast Ventspilī

1492
Autors: Ventspils muzejs
Autors: Ventspils muzejs

Otrdien, 23.februārī, plkst.17.30 Livonijas ordeņa pilī ciklā Vēstures otrdienas vēsturniece Ingrīda Štrumfa stāstīs par Ventspils ielu nosaukumiem pagājušajā gadsimtā, portāls VentspilsBalss.lv uzzināja Ventspils muzejā.

Iespējams, ka tieši šis stāsts par neesošo Romanovu ielu jau ir zināms, tomēr kuros 20.gadsimta vēstures posmos Latvijas pilsētās, tai skaitā, Ventspilī, lielos daudzumos uzrodas Vadoņu, Varoņu, Dzintaru vai mūsdienās sen piemirstu varoņu vārdos nosauktas ielas. Ventspils ielu nosaukumi 20.gadsimtā dažādo politisko iekārtu maiņās, protams, mainījušies līdzi. No stāstījuma arī varēs uzzināt, kurai no varām bijis gatavs valkāšanai ielu nosaukumu komplekts, ko jauki pielietot jebkurā pilsētā.

«1912.gadā laikraksts Ventspils Apskats vēsta, ka sakarā ar priekšā stāvošajiem Krievijas monarhu Romanovu dinastijas 300 gadu valdīšanas svētkiem Ventspils dome nolēmusi 1913.gadā izbruģēt Ganību ielu un to nosaukt par Romanovu ielu. Arī šai teritorijai tuvumā esoša teritorija tiktu nosaukta par Romanova parku. Iecere izplēn, kad pilsētas tēvi laikam labāk aplūko iecerēto teritoriju un droši vien spiesti atzīt, ka tur esošie krogi, lopkautuve un publiskais nams tomēr ar Romanovu vārdu nesaskanēs. Tā šī ideja netiek realizēta un iela pārdēvēta netiek.»