No Latvijas ostām plānots izraidīt tos kuģus gadījumos, ja netiks izpildīts oglekļa dioksīda (CO2) emisiju monitoringa un ziņošanas pienākums, liecina valsts sekretāru sanāksmei pieteiktais noteikumu projekts, ko izstrādājusi Satiksmes ministrija.

Ministru kabineta noteikumi ostas valsts kontroles kārtībā nosaka ārvalstu kuģu kontroles kārtību Latvijas ostās. Eiropas Parlamenta un Padomes regula par jūras transporta CO2 emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju nosaka kuģiem, kas ienāk Eiropas Savienības dalībvalstu ostās, uzturas tajās vai iziet no tām, monitoringa un ziņošanas pienākumu par CO2 emisijām un citu informāciju.

Dalībvalstīm ir jāizveido sankciju sistēma par minētā ziņošanas pienākuma nepildīšanu un jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka minētās sankcijas tiek piemērotas. Lai izveidotu sankciju sistēmu Latvijā, ir izstrādāti grozījumi MK noteikumos, kas paredz, ka no 2019.gada 1.jūlija uz Latvijas ostās ienākošiem kuģiem ir jābūt regulā noteiktajiem dokumentiem. Kuģis var tikt izraidīts no Latvijas ostas, ja nav izpildīts monitoringa un ziņošanas pienākums atbilstoši regulas prasībām.

Savukārt EP un Padomes regula par kuģu pārstrādi paredz noteikumus, lai nodrošinātu kuģu pārstrādi drošā un videi nekaitīgā veidā. Tāpat regula paģēr, ka šo prasību ievērošana tiek kontrolēta dalībvalstu ostas valsts kontroles sistēmā.

Atbilstoši Eiropas nosacījumiem MK noteikumu grozījumi arī paredz, ka Latvijā tiks nodrošināta kontrole par attiecīgo prasību ievērošanu. Regulā noteiktajam Bīstamo materiālu uzskaitījuma sertifikātam vai, attiecīgā gadījumā paziņojumam par atbilstību ir jābūt uz kuģa, sākot no 2020.gada 31.decembra.

Autors: Ventspilnieks.lv