Šonedēļ Ventspilī veiksmīgi tika nodoti ekspluatācijā apvienotie gājēju un velobraucēju celiņu posmi Staldzenē gar Būšnieku ezera krastu un perspektīvā plānotā Mežparka ielā starp pludmales 9. nūdistu ieejas laipu un 10. laipu, informē Ventspils Komunālā pārvalde.

Projektu “Dabas vērtību saglabāšana, nodrošinot Būšnieku ezera pieejamību un infrastruktūras pilnveidošanu” un “Piekrastes krasta kāpu dabas vērtību saglabāšana, nodrošinot apvienotā gājēju un veloceliņa izbūvi” realizācijas laikā Ventspils velotūrisma maršruts tika papildināts ar 1,09 kilometru garu apvienoto gājēju un velobraucēju celiņu posmu, tādēļ kopējais veloceliņu tīkls stiepjas jau vairāk kā 70 kilometru garumā.

Staldzenē gar Būšnieku ezera krastu tika izbūvēts 660 metrus garš posms no Laivu bāzes līdz esošajam veloceliņam, tādejādi aptverot veloceliņu maršrutu pilnā garumā ap gleznaino Būšnieku ezera krastu. Savukārt perspektīvā plānotā Mežparka ielā starp pludmales 9. nūdistu ieejas laipu un 10. laipu tika izbūvēts 430 metrus garš veloceliņu posms, kas ved gar jūras piekrasti un bagātīgo priežu mežu, sniedzot iespēju apskatīt mežainās un pelēkās aizsargājamās kāpas. Jauno veloceliņu izbūve tika pabeigta š.g. jūnijā.

Veloceliņu izbūve pēdējos gados ir veicinājusi velotūrisma attīstību, papildinājusi un uzlabojusi pilsētas infrastruktūru, veicinājusi drošu velobraucēju pārvietošanos, uzlabojusi pilsētas apskates vietu pieejamību, radot pievienoto vērtību pilsētas tūrisma piedāvājumam kopumā, kā arī videi. Veloceliņu piedāvājums ļauj pilsētai veiksmīgi iekļauties EuroVelo tīklā, kā arī veicina iedzīvotāju iekšējo mobilitāti.

 

21.07.2023. / Autors: Komunālā pārvalde / Foto: Komunālā pārvalde