Veiksmīgi noslēdzies projekts “Sesame – Mēs mācāmies spēļu dizainu!”, kura mērķis bija iepazīstināt mākslas un datorzinātņu jomas skolotājus ar spēļu dizaina pamatjēdzieniem un ļaut skolēniem stundās praktizēt spēles elementu izmantošanas metodes, lai radītu jauniešos padziļinātu interesi par to. Projektu realizēja Ventspils Digitālais centrs sadarbībā ar partneriem no Vācijas un Austrijas.

Projekta ietvaros tika realizētas dažādas aktivitātes, kurās sākotnēji skolotāji guva ieskatu spēļu dizainā un tā integrēšanā mācību stundās, savukārt pēc tam, sadarbojoties ar mākslas un STEM priekšmetu skolotājiem, tika novērtēts, vai spēļu dizaina izstrāde mākslas un informātikas stundās veicina skolēnu interesi par IT prasmju apgūšanu.

Lai veiksmīgi realizētu projektu, bija jāpanāk, lai skolotājiem, kuri ikdienā nedarbojas IT vidē, tiktu sniegts praktisks ieskats par spēļu dizaina mācīšanu klasē. Skolotāji tikās pirmajā projekta seminārā Berlīnē, kur mācībspēki no Latvijas un Vācijas tika iepazīstināti ar alternatīvām metodēm, piemēram,  plastilīns un Duplo klucīši, kā arī ar digitālajiem rīkiem, kas paredzēti spēļu izstrādei, piemēram – flickgame. Otrajā projekta seminārā, kas jau notika Ventspilī, piedalījās, galvenokārt, vidusskolu skolotāji mākslas un IT jomā, kuri piecu minūšu darba grupu sesijās izstrādāja savu spēļu idejas un prezentēja tās viens otram. Pēc tam skolotāji komandu ietvaros uzlaboja savu izstrādāto spēļu idejas, pamatojoties uz atsauksmēm, ko saņēma no citiem dalībniekiem.

Skolēnu uzdevums bija izveidot digitālo vai galda spēli par pasaulē aktuālām tēmām. Pasākumā, kas norisinājās Ventspils Digitālās transformācijas centrā, skolēni veidoja spēli par urbanizācijas tēmu: lielpilsētas pret mazpilsētām, pēc tam prezentēja savu veikumu citām komandām, kopīgi analizējot spēles izstrādes procesu, tās plusus un mīnusus. Savukārt Vācijas partneru rīkotajā pasākumā skolēni izstrādāja spēles par atkritumu vākšanu, apģērbu pārstrādi un atkritumu šķirošanu, attīstot izpratni par klimata pārmaiņām un to seku novēršanu. Projekta ietvaros rīkotās aktivitātes skolēniem sniedza iespēju jēgpilni pavadīt laiku, apgūt jaunas zināšanas un uzzināt vairāk par pasaulē aktuālām tēmām, kā arī socializēties un iegūt jaunus draugus.

Izvērtējot projekta ietvaros sasniegtos rezultātus, tika apstiprināta projekta sākotnējā pārliecība, ka spēļu dizains apvienojumā ar mākslas stundām spēj palielināt interesi par informātiku un tehnoloģijām.

Maza mēroga partnerības projektu “Sesame – Mēs mācāmies spēļu dizainu!” Erasmus+ programmas ietvaros realizēja BGZ (Berlīnē bāzēta privātā un publiskā sektora iestāde, kas izveidota, lai īstenotu starptautiskus sadarbības projektus), sadarbībā ar spēļu izstrādātāju Playful Solutions no Austrijas un Ventspils Digitālo centru. Projekta kopējais finansējums EUR 13 094.

 

15.02.2024. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspils Digitālais centrs