Maija beigās noslēdzās pieteikumu iesniegšana Ventspils informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) pilotprojektu programmas konkursam, kurā šoreiz pieteicās viens uzņēmums. Kopējais projekta apjoms: 18 750,00 EUR.

Pretendents, uzņēmums SIA “Asya”, pilotprojekta konkursam pieteicās ar projekta ideju – Emociju spogulis, izmantojot mākslīgo intelektu.

Ventspils Digitālais centrs sācis saņemtā pieteikuma izvērtēšanu, lai pārliecinātos par projektu idejas atbilstību konkursa nolikumam. Pēc pieteikuma izvērtēšanas tas tiks virzīts izskatīšanai Ventspils pilsētas domes Uzņēmējdarbības veicināšanas komisijā. Komisijā tiks izvērtēts projekta pieteikums, kā arī lemts par līdzfinansējuma piešķiršanu.

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, konkursā iesniegtajiem projektiem ir jāatbilst vismaz vienai no šādām tēmām: vieda pārvalde, vieda ekonomika, vieda mobilitāte, vieda vide, viedi iedzīvotāji vai vieda pilsētvide. Viena IKT pilotprojekta maksimālā atbalsta intensitāte ir līdz 80% (astoņdesmit procenti) no attiecināmajām izmaksām. Minimālais atbalsta apjoms ir 2 000 EUR, bet maksimālais apjoms 15 000 EUR.

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu komercsabiedrībām, kas īsteno jaunu IKT risinājumu – infrastruktūras, aprīkojuma vai programmatūras izstrādi, testēšanu un ieviešanu Ventspilī, veidojot Ventspils pilsētu kā viedo tehnoloģiju centru.

Pateicoties sekmīgai Ventspils IKT nozares attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam realizācijai, jau šodien Ventspilī IKT nozarē strādā desmitiem uzņēmumu, kas nodarbina augsti kvalificētus speciālistus, tomēr sagaidāms, ka nākotnē pieprasījums pēc šādiem darbiniekiem tikai augs, tāpēc speciālistus pilsētas IT uzņēmumiem sekmīgi gatavo gan Ventspils Augstskolas IT fakultāte, gan Ventspils Tehnikums.

Iepriekšējās Ventspils pilsētas pašvaldības IKT pilotprojektu finansēšanas konkursa kārtās ir atbalstīti 10 projekti par kopējo summu 171 153 EUR. IKT pilotprojektu programma Ventspilī tiek realizēta kopš 2017.gada sākuma.

 

10.06.2021. / Autors: Ventspils Digitālais centrs / Foto: Ventspilnieks.lv arhīvs