Ances kultūras namā sestdienas vakarā notika svinības, jo sanākušie svinēja 50 gadus, kopš pagastā ir uzcelts kultūras nams.

Septiņdesmitajos gados kolhozā bija spraigas diskusijas, vai šāda ēka ir vajadzīga, kāds izteicās, ka labāk uzbūvēt jaunlopu kompleksu, strīdi notikuši pat vienā ģimenē, līdz tomēr tika nolemts, ka jāceļ kultūras nams. Daži gan pukojās, kurš uz šādu iestādi, kas atrodas meža vidū, no rajona brauks, bet Ances kultūras nams kļuva par iecienītu pulcēšanās vietu. Būves celtniecība ritēja raiti, kā konsultants skatuves iekārtošanā piedalījās pat labi zināmais diriģents Edgars Račevskis. Kad tika svinēta vietējā kolhoza 25 gadu darba jubileja, atklāja jauno kultūras namu, un gājienā piedalījās trīs jaunieši tautastērpos.

Tagad, svinot iestādes 50. dzimšanas dienu, Ances kultūras dzīves organizētājas Baiba Manteja un Līga Grīnberga lasīja atmiņu stāstus un pieteica dažādus priekšnesumus. Tā vietējie bērni spēlēja ģitāru un vijoles, arī klavieres, dziedāja, deklamēja, dejoja, uz skatuves kāpa arī senioru deju kolektīvs un vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance”, dažādos sastāvos uzstājās grupa “Savējie”, skeču izspēlēja Ances amatierteātris. Priekšnesumus sniedza arī viesi. Tārgales un Ances pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Mārcis Laksbergs atgādināja – lai svinētu šādus svētkus, ir vajadzīgi ļaudis vairākās paaudzēs, kurus interesē kultūra un kuri ir gatavi darboties dažādos amatiermākslas kolektīvos. Savukārt bijusī Ances pagasta pārvaldes vadītāja Aira Kajaka sacīja, ka lepojas ar tik skaistu un lielu kultūras namu, kurā var ietilpt 270 skatītāju, bet senākos laikos, kad viņu bija vairāk, tika atbīdīta starpsiena, kas atdala zāli no bufetes zonas, un tad pasākumus varēja apmeklēt vēl vairāk cilvēku. Aira vēl atceras tos laikus, kad balles Ancē notika katru sestdienu, viņa sirsnīgi pateicās visiem, kuri strādājuši kultūras namā un pieskandinājuši to ar dziesmām, dejām un teātra ainām.

Savulaik bija tradīcija, ka vīri sēdēja zāles kreisajā pusē, tātad pie loga, bet sievas labajā. Ancē uzstājās arī Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks, Nora Bumbiere, bet visvairāk skatītāju bija tad, kad atbrauca Edgars Liepiņš. Toreiz pēdējā brīdī tika izdomāts, ka māksliniekam jāuzdāvina zeķes, un divas čadīgas švēģerienes – Ausma un Anniņa –, lai tā lieta ātrāk ietu uz priekšu, katra adīja savu zeķi.

Svētku reizē tika pieminētas Ances kultūras nama vadītājas Regīna Grīnpūkala, Elita Kuģeniece, Baiba Manteja, Ineta Strazdiņa, Vita Auziņa, Evita Scepuļonoka, Niluta Valdmane un Rudīte Krauze, tika godinātas arī Mārīte Kuģeniece un Līvija Mazistaba, kuras gādājušas par vietējo amatierkolektīvu māksliniecisko izaugsmi. Gaviļniekus mīļi sveica Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas metodiķe Zane Birzniece, pašvaldības vārdā pasniedzot 500 eiro dāvanu, sveicēju vidū bija arī Puzes kultūras nama vadītāja Iveta Pete. Svinīgās daļas noslēgumā zālē tika ievestas četras tortes, un katram klātesošajam tika pa gabaliņam saldā kāruma, bet pēc tam sākās balle.

 

28.05.2024. / Autors: Ventspilsnovads.lv / Foto: Ventspilsnovads.lv